Businesslinja

3-årig utdanningsløp med studiekompetanse

Mål for BUSINESS

  • Nytenkende undervisning som er "up to date" på hva som skjer i markedet
  • Eleven skal oppleve nytte og forståelse og knytte det til utviklingen i samfunnet
  • Eleven får praktiske erfaringer gjennom undervisningen
  • Eleven skal få en oppvåkning og bevisstgjøring gjennom sin utdannelse
  • Eleven får studiekompetanse

Businesslinja er en kombinasjon med fag fra Service og Samferdsel (markedsføring, økonomi og sikkerhet) og Studiespesialisering (bla norsk, matte, engelsk, historie, naturfag, programfag) hvor eleven etter 3 år får studiekompetanse. 

Businesslinja har som formål å skape elever som ser muligheter og tar sjanser, og som ser behovet for innovasjon. Undervisningen har stor grad av relevans knyttet til arbeidsmarkedet i både Norge og internasjonale forretningsliv. Ungdomsbedrift (UB) er sentralt de første to årene.  

Frogn vgs har et tett samarbeid med Ungt Entreprenørskap der eleven får erfaring innen
- ledelse og teamarbeid
- salg og presentasjonsteknikk
- organisering av styremøter og andre møter 
- økonomistyring og budsjettering
- merkevarebygging med design av logo, lage reklamefilm, nettside m.m.
- utvikling av systemer innen datasikkerhet og koding
- kontakt med næringsliv og mentorer

Hvorfor Businesslinja?

  1. Entreprenørskap– På Businesslinja lærer elevene å utvikle gründeregenskaper ved at de jobber med ideutvikling og starter opp sin egen bedrift. Skaperglede er sentralt. Både i vg1 og v2 starter elevene opp en ungdomsbedrift, hvor én elev er daglig leder, og de andre er markedssjef, økonomisjef, personalsjef og salgssjef. Flere konkurranser, både internt på Frogn og gjennom Ung Entreprenørskap, gjør at elevene opplever mestring og utvikling innen teamarbeid, presentasjonsteknikk, salg og nettverksbygging. Ved neste generasjons arbeidsplasser vil evnen til endring og utvikling være viktig. Gjennom UB vil elevene bli gode intraprenører og entreprenører. Her er en nyttig nettside om ungdomsbedrift: www.ungdomsbedrift.no

  2. Praktisk tilnærming til arbeidslivet– Vi tar næringslivet inn i skolen. - Lærere som underviser på Businesslinja har lang erfaring fra næringslivet. Dessuten får Frogn ofte oppdrag fra eksterne bedrifter som ønsker å få løst et problem. Elever har blant annet laget logo, nettside og markedsmateriell for flere bedrifter. Dette er erfaring som bidrar til at undervisningen oppleves som relevant og virkelighetsnær. Elevene på vg1 er utplassert i bedrift én dag i uken, og får slik et reelt innblikk i arbeidslivet. Foredrag og bedriftsbesøk er også en viktig del av hverdagen.

  3. Digitalisering– Elevene bruker ulike digitale program i fagene; både i kommunikasjon mot kunder, men også innen økonomi og sikkerhet. Egnet lyd- og redigeringsutstyr er sentralt i undervisningen når vi lager plakater, logo, reklamefilm og nettside. Hva med å lære å hacke og kode? Sikkerhet i virksomheten er viktigere enn før. Det å få kunnskap for å hindre at bedriften blir utsatt for hackere, samt forebygge datatyveri er noe av det elevene lærer i sikkerhet.

  4. Internasjonalisering– I den globaliserte verden vi lever i vil samarbeid over landegrensene være en naturlig del av hverdagen. I engelsk vil mange av temaene være knyttet til entreprenørskap og fagene vi underviser i, men på engelsk. Det gjør at elevene lærer business-engelsk, noe som vil styrke dem med tanke på videre utvikling og studier. I faget Reiseliv og språk 1 på vg3 får elevene innblikk i ulike kulturer, forretningsforståelse og betydningen av reiseliv for Norge. Businesslinja reiser på klassetur til utlandet hvor fokus er samfunnsansvar og bærekraft.

  5. Tverrfaglighet– En bedrift må ha forståelse for hvordan markedsføring henger sammen med de økonomiske resultatene. Tverrfaglighet betyr at elevene får dybdekunnskap i de fagene de har på Businesslinja. I norskfaget lager de forretningsplan og i engelsk leser de «Start something that matters», som handler om hvordan Tom’s ble en stor suksess. Elevene har i tillegg fellesfag som samfunnsfag, naturfag og kroppsøving.  Matte følger vanlig studieforberedende løp slik at man har matematikk 1P i vg1 og 2P i vg2. Norsk følger også samme modell som studieforberedende. På businesslinja har man ikke fremmedspråk (spansk, fransk og tysk), men engelsk i vg1 og vg2.

Ungdomsbedrift har gitt en erfaring, innsikt og kompetanse som er vanskelig å tilegne seg kun ved å sitte bak skolebenken. «Learning by doing»-fremgangsmåten skapte vekst, ikke bare som elev, men også som individ. Ungdomsbedrift har ikke bare gitt meg god innsikt i det å starte bedrift, ungdomsbedrift har lært meg å tørre å feile mer. Det å snu feiltrinn til positiv lærdom er en verdifull erfaring jeg sitter igjen med etter UB. 

Gjennom arbeidet lærte jeg også mye om å jobbe i grupper over en lengre periode. Uansett hvilken vei en skal etter videregående vil teamarbeid være en del av hverdagen, og derfor er det gull verdt å få trening i dette tidlig. Følelsen av å overkomme utfordringer kollektivt er alltid gøy, og ungdomsbedrift er den perfekte arena for slike opplevelser. 

Arbeid med ungdomsbedrift gir ofte mersmak for den enkelte, dette er viktig. Det er viktig at vi i ung alder lærer å tenke innovativt og utenfor boksen. Norge trenger gode entreprenører, og derfor må dette presenteres som en aktuell karrierevei tidlig. Og om vi ikke blir entreprenører så er det viktig at vi blir gode intraprenører, for nyskapning er viktig uavhengig av institusjon og fagområde. UB la et godt grunnlag for at jeg kan drive med akkurat dette, uansett hvilken vei jeg går.

Jacob Ommundsen, tidligere elev på Frogn og personalsjef i Trees.

På 8 år har Frogn videregående blitt kåret til Årets Entreprenørskapsskole av Ungt Entreprenørskap to ganger, sist i 2016. Begrunnelsen var:

Skolen har i mange år arbeidet med entreprenørskap. Skolen har i inneværende år deltatt på to innovasjonscamper, hatt sin egen skolemesse, deltatt på regionmesse og har mange ungdomsbedrifter som deltar på GründerExpo. Det er et flott samspill mellom ledelse på skolen og lærerne som jobber med entreprenørskap. De involverer flere ulike utdanningsprogram, har et tett samarbeid med lokalt  næringsliv gjennom mentorsamarbeid, foredrag og juryinvolvering og har mange lærere som er involvert.

Skolen har akkurat skrevet partnerskapsavtale med en stor næringslivsaktør som skal være med å styrke entreprenørskapsarbeidet på skolen. Skolen etablerte i 2016 en ny treårig businesslinje med stort fokus på entreprenørskap

Elever og lærere deltar på kurs og arrangementer. Skolen har både høy kvantitet og høy kvalitet og hevder seg godt på arrangementer. I 2016 vant en av deres ungdomsbedrifter to priser på en internasjonal messe. Med en egen koordinator ivaretas det pedagogiske perspektivet og linken inn til ledelsen er etablert.

Hvordan søke Business?

Logg inn på VIGO: https://www.vigo.no 
BUSINESS-LINJA vg1 har søkefelt: SSSSA1N - Service og samferdsel, studiekompetanse, 3-årig

For ytterligere informasjon ta kontakt med avdelingsleder Cecilie Borge Hammer; Cecilie.borge.hammer@frogn.vgs.no

Kontaktperson

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no