Språk

Hvorfor lære språk? Språk åpner dører, og på Frogn har du mange muligheter!

Vi blir stadig mer avhengig av å kunne kommunisere og forstå andre språk enn vårt eget. Det gjelder blant annen innen utdanning, næringsliv, politikk, fritid og medier. I en globalisert verden knyttes vi stadig tettere sammen, på tvers av landegrensene. Globaliseringen av næringslivet er et faktum. Innen store internasjonale selskaper er jobbspråket engelsk, også i Norge. Gode språkkunnskaper nevnes i stadig flere annonser som et krav til nye medarbeidere. Personer med gode kunnskaper i spansk, tysk eller fransk er nødvendig i mange jobber. Har du gode språkkunnskaper, øker det dine muligheter til å få en god jobb både i Norge eller i et annet spennende land. Områder som mediefag, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, statsvitenskap og politikk har mange ulike jobber der du med språkkunnskaper gis muligheter og fortrinn.

Hos oss kan du velge følgende programfag og språkfag:

Reiseliv & språk 1/2
Er du interessert i reiseliv og turisme? Har du lyst til å være med på å utvikle din kompetanse innen reiseliv og språk? Nordmenn reiser mye og i møte med andre kulturer opplever man at verden består av ulike mennesker, språk og kulturer. Det beriker oss som mennesker og gir innsikt i at ulikheter skaper spennende erfaringer. I faget Reiseliv og språk 1 vil du lære mer om andre kulturer og være med på å skape et reiseliv i utvikling. Trender i reiselivsnæringen i dag er knyttet til opplevelser og utfordrende turer. Kanskje er du interessert i å se på mulige innovative reiselivsprodukter som bidrar til en bærekraftig jordklode? I dette faget vil du også bruke dine kunnskaper i engelsk og andre språk i dialog mellom mennesker. Frogn videregående skole ligger i et område med mye turisme, og vi vil knytte faget mot spennende aktiviteter i nærmiljøet. Det blir et programfag med store variasjoner og faget kan videreføres med Reisliv og språk 2 i vg3. Eventuell eksamen er muntlig i vg2 og muntlig/skriftlig i vg3.

Internasjonal engelsk (vg2) og Samfunnsfaglig engelsk (vg3)
I Vg1 er engelsk et obligatorisk 5-timersfag. For å fordype seg i engelsk er det mulig å velge Internasjonal engelsk i Vg2. I Vg3 tilbys to engelskkurs: Samfunnsfaglig engelsk og Engelsk litteratur og kultur (sistnevnte hvis nok søkere til å starte to kurs). I disse kursene vil du møte ulike problemstillinger knyttet til blant annet samfunnsforhold, politikk og litteratur.

Hvorfor lære språk ved Frogn videregående skole?
For deg som har lyst til å fordype deg i språkfag, har du mulighet til å velge mellom fransk, tysk og spansk og engelsk. Vi kan tilby:

Høyt kvalifiserte lærere som jobber i team, der nivådifferensiering er en sentral metode

Moderne og framtidsrettet språkopplæring

Varierte læringsmetoder med vekt på tilpasset opplæring, praktisk tilnærming og IKT

Prosjekter med utlandet: ekskursjoner, elevutveksling, e-Twinning, som er digitalt samarbeid på tvers av landegrensene om ett eller flere temaer.

Fremmedspråkene våre: fransk, tysk og spansk
Alle elever på studiespesialisering må ha fremmedspråk i Vg1 og Vg2 som fellesfag, og Frogn tilbyr tysk nivå 1 i VG1, mens fransk og spansk blir undervist på nivå 2. Mange elever har fremmedspråk på ungdomsskolen, og da går man videre på nivå 2. Hvis man har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal man ha dette i to år på videregående, uavhengig om man forsetter med det språket man allerede allerede har studert eller starter med et nytt. Hvis man ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, skal man ha dette i tre år på videregående.

I tillegg er det mulig å velge ett fremmedspråk til som programfag. Da kan man i praksis ha tre språk i tillegg til norsk, noe som gir en glitrende mulighet til å søke spennende utdannings- og jobbmuligheter etter videregående skole. Hvis du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, liker å arbeide med språket og ønsker muligheter etter videregående skole, bør du vurdere å ha fordypning i et fremmedspråk, og dette blir da på nivå 3. Faget kan bare settes i gang med nok elever, alternativt kan du ta faget som privatist.

Hvis du tar fremmedspråk som programfag, får du ½ tilleggspoeng, og hvis du tar det som fordypningsfag, får du 1 tilleggspoeng. Grunnen til dette er at Norge ser at det behøves langt flere språkkyndige enn det er nå, og da er poenggiving et redskap til å få flere til å velge å fordype seg i nettopp språk. Gå inn på denne siden fra Utdanningsdirektoratet for å lese mer om språkfag.

 

Kontaktpersoner

Anne Ingeborg Norheim Wam

Avdelingsleder for norsk og språk

E-post Anne.Ingeborg.Norheim.Wam@frogn.vgs.no

Berit Vike

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring (TOPP). Ansvarlig for internasjonalisering.

E-post berit.vike@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 15