Skolestart elever

Første skoledag for VG1 er fra kl. 11:45-16:00

VG2 og VG3 har fra kl. 08:15-11:30