Første skoledag - se oppmøtetider

Vg1 starter kl. 12:00 – 16:00

Vg2, Vg3 og 4PÅ starter kl. 09:00 – 11:15

TOPP (Vg1 og Vg2) starter kl. 12:00