Møte om Badajozutveksling

13
des.
Fra kl: 18:00
Legg til i kalender

Elev- og foresattmøte angående gjensidig utvekslingsopphold med elever fra Badajoz

Vi kaller med dette inn til foreldremøte 13.12.18 på Frogn videregående skole klokka 18.00.

Her vil vi gi en presentasjon om det gjensidige utvekslingsopplegget samt være tilgjengelige for spørsmål. Møtet vil bli ledet av Kristina Vahl, Cathrine Tuft, de to faglæreren som er med på utveksling og Berit Vike, avdelingsleder med internasjonaliseringsansvar.

Møtet er obligatorisk for alle som skal delta, eleven og en foresatt må delta på møtet.

Ta kontakt med:

Kristina Vahl kristina.victoria.vahl@frogn.vgs.no 93 82 09 28 eller

Cathrine Tuft cathrine.tuft@frogn.vgs.no 936 99 536

for eventuelle spørsmål i anledning møtet eller utvekslingen.

Mvh, Kristina Vahl, Berit Vike og Cathrine Tuft