Finale i «DRØBAK BY-PROSJEKTET»

Markedsføringselever hjelper Drøbak Byforening med å gjøre Drøbak mer attraktivt

I dette prosjektet, der Drøbak By (tidligere byforeningen) var oppdragsgiver, ble markedsføringselever fra Frogn videregående bedt om å omprofilere Drøbak by. Våre 52 Markedsføringselever i 2ST (+ noen 3. klassinger) har jobbet i 4 uker med ulike forslag til omprofilering av byforeningen. Det ble i dag, fredag 27. mars, gjennomført finale i kinosalen.
Drøbak Byforening stilte med hele 8 personer i juryen. Totalt 4 elevgrupper (à 6-8 elever) gikk videre til finalen. De fikk 15 min hver på å presentere sine respektive løsninger på oppgaven.

Elevene kom med forslag til kreative løsninger på nett og sosiale medier for å trekke flere mennesker til selve bykjernen i Drøbak. I tillegg hadde Frogn elevene laget reklamefilm og kommet med forslag til pakkeløsninger for forskjellige målgrupper. Juryen var strålende fornøyd med alle de fire finalistene, selv om gruppe 8 gikk av med seieren.

Vi gratulerer Susanne, Fredrik, Petter, Preben, Simon, Thomas, Cordelia og Marius med 1. plassen.
De ansvarlige lærerne for prosjektet håper å videreføre kontakten med Drøbak By for mulige fremtidige spennende og lærerike prosjekter.

Vi gratulerer samtlige elever som har deltatt og ønsker dere god påske!