Fysikk 1 på tur til Harestua

Fysikk 1 dro på ekskursjon inn i Norges største kikkert - Harestua Solobservatoriet!

Vi startet kvelden med pølsegrilling i lavvo, og med 15 blå ute var det rift om plassene nærmest bålet. Videre gikk turen opp i "stjernekikkerthuset" der vi så på månen, Venus og Mars. Vi fikk også guidet omvisning i selve solobservatoriet. Dagen ble avsluttet med et foredrag om det nyeste innen astrofysikk: gravitasjonsbølger- beregnet av Albert Einstein for over 100 år siden, observert for første gang i 2015!