Teknologi- og forskningslære på tur til Vindfangerbukta.

To marinbiologer hjalp elevene med å samle vannprøver som de analyserte når de var tilbake på skolen.

Tirsdag 29.8. var elevene i teknologi- og forskningslære på tur til Vindfangerbukta. Her traff de Marinreparatørene, en lokalt forankret miljøgruppe som arbeider ut i fra en visjon om en Indre Oslofjord som er giftfri, med et rikt og bærekraftig marint miljø. To marinbiologer hjalp elevene med å samle vannprøver som de analyserte når de var tilbake på skolen.

Frogn VGS har fått støtte fra «Den Naturlige Skolesekken» til dette samarbeidet,  som også involverer 10. klasse på Seiersten ungdomsskole. Formålet med prosjektet er å sette ut kunstige rev i Oslofjorden for å bedre det marine miljøet her. Det første av seks kunstige rev ble støpt på Hellviktangen på Nesodden sist søndag, og alle de seks revene skal settes ut i Vindfangerbukta i løpet av høsten.

Tanken er at elevene skal få følge med på utviklingen av revene i flere år fremover, og at man skal bruke deler av dette i undervisningen i flere fag, både matte, samfunnsfag og naturfag, i tillegg til teknologi- og forskningslære.

Den Naturlige Skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det er Naturfagsenteret som har ansvar for den daglige driften.

Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

Frogn VGS får støtte av den Naturlige Skolesekken til to prosjekter i 2017/18, både UEAT og kunstig rev-prosjektet.
http://www.natursekken.no/c1187995/seksjon.html?tid=1188266