Grønt makerspace

Vi har fått tildelt 20.000 kr av Sparebankstiftelsen DNB!

På Frogn er vi opptatt av "det grønne skiftet" og bærekraftig utvikling. Realfagslærere her på skolen ønsket å bruke utstyret vi allerede har på skolen i forbindelse med faget "teknologi og forskningslære". Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB om penger til å utvikle "et grønt makerspace", med fokus på gjenbruk og miljøvennlige løsninger.

Nå har vi mottat 20.000 kr for å utvikle denne ideen videre! I første omgang skal vi starte et «teknoverksted» der 3D-printerene skal tas i bruk, og elevene skal få mulighet til å lage kosmetikk av bivoksen fra biene vi hadde på taket. I tillegg håper vi på å starte et «sy-om»-verksted, der elevene kan bytte, reparere og sy om klær. Prosjektene skal i størst mulig grad være drevet av elevene selv, så vi håper på stort engasjement rundt skolens makerspace i tiden som kommer!