Vintermatte - 2018

Meld deg på "Vintermatte - 2018" - et gratis tilbud til deg som vil forbedre kunnskapene dine i matematikk.

De videregående skolene i Follo samarbeider med ENT3R/NMBU om å arrangere årets "Vintermatte".

Snakk med din matematikklærer hvis du lurer på noe, eller henvend deg til Knut Krogstad, avdelingsleder for realfagene på skolen.

Tidspunkt: Uke 8 (vinterferien), mandag, torsdag og onsdag, kl. 09.00 - ca. 14.00
Påmelding: Henvend deg i resepsjonen på Frogn vgs og registrer deg.
Sted: Ås videregående skole, oppmøte i resepsjonen (det vil være merket hvor dere skal være).

Håper å se deg på "Vintermatte" - Velkommen!

Kontaktperson

Knut Vebjørn Krogstad

Assisterende rektor, eksamensansvarlig

E-post Knut.Vebjorn.Krogstad@frogn.vgs.no