Nyheter

Sentrum består av: Foran f.v: Leder for elevtjenester Brit Marie Helle, Karriereveileder Kristin Loen Larsen, Bibliotekar (vikar) Linda Bjørge,  PPT Torgeir Granvik Andersen, Assistent Bente Hauge Mikkelsen og PPT Sissel Aanrud Bunæs .
Bak f.v : Rådgiver Christine Johansen, Helsesøster Gro Lisbeth Abrahamsen, Idrettslærer, miljø- og sikkerhetsansvarlig Gunnar Solvang,  Miljøarbeider og

Vi åpner et nytt elevsenter «Sentrum»

Onsdag 30.mars blir det festivitas og åpning av det nye elevsenteret vi har kalt «Sentrum».

Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-17

Regjeringen innfører en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.

Underviser i entreprenørskap: F.v Anders Michelsen, Hanne Olavsrud , Kristin Loen Larsen
 og Cecilie Borge Hammer.

Løfter elevene på Frogn

Hardt arbeid og mye glød over mange år har løftet elevene og skolen til et høyere nivå.

Latterkulene kom tett!

Det skriver Amta om skolerevyen. I kveld er siste sjanse for å se revyen.

Bak fra venstre Stian Hulbach økonomiansvarlig, Natalie Marie Hansen (daglig leder innad), Marius Arder (daglig leder utad),  Preben Huseby (salg), Stine Hulbach (Personalansvarlig), Simon Kleppe (markedsansvarlig)
Ikke tilstede:  Sebastian Oliver Dahl og Stian Kvist.

Vi vil styrke barns selvfølelse!

Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen er ikke alltid like enkel. - Det er viktig å bli kjent på tvers av klasse trinn, sier de i bedriften Champion ved Frogn videregående skole

Øver : F.v Thelma Klevan, Fabian Klevan og Anine Sann

Lover fullt trøkk!

I hele vinterferien har elevene vært i full gang med å øve til revyen «Vår første gang». De lover fullt trøkk og stor stemning.

Fra venstre  Kristine, Tanja og Anne Beate

Holder orden på skolekantinen

Kantinedamene legger til rette for at elevene kan velge noe sunt. Vi har stilt dem noen spørsmål.

Et løft for arbeidslivet

Å løfte bøtter med vann, sikrer deg ekstra kompetanse, som er verdifull senere i arbeidslivet. Truckførerbevis er en etterspurt kompetanse.

Prisdryss og plass i NM

Ungdomsbedriftene ved Frogn videregående skole markerte seg sterkt under GründerExpo 2016 og Champion UB sikret seg plass i NM.

Harestua

Elevene i fysikk 1 dro på ekskursjon til solobservatoriet på Harestua.