Høsteksamen 2017

Ny, utsatt, særskilt eksamen – høsten 2017

Til deg som er registrert med negative karakterer ved eksamen og/eller standpunkt i ett eller flere fag.

Kravet til bestått vitnemål fra videregående skole er normalt beståtte karakterer i alle fag og eksamener.  Under visse forhold har du rett til å gå opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen denne høsten.

Hovedregel er at karakteren 1 på eksamen eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fra våren 2017 vil gi rett til høsteksamen. Ny, utsatt og særskilt eksamen avholdes som hovedregel på Frogn vgs i slutten av november og begynnelsen av desember. Ny eksamen gjelder stryk på eksamen, utsatt eksamen gjelder ved fravær på eksamen og særskilt eksamen gjelder stryk i standpunkt.

Spesielt for utsatt eksamen: Kravet for deltakelse er at gyldig dokumentasjon for fraværet ble levert umiddelbart etter eksamenstidspunktet. Det vil bli trukket nytt fag. Dato for offentliggjøring av trekkfag er fredag 10. november 2017 kl. 0900. Elevene må selv ta kontakt med skolen for å bli gjort kjent med trekket.

Ved oppmelding til ny, utsatt og særskilt eksamen skal vedlagte oppmeldingsskjema benyttes. Ferdig utfylt og signert skjema leveres snarest til eksamensansvarlig Knut Krogstad eller på kontoret, senest mandag 11. september 2017.

Privatisteksamen:

Dersom en har oppnådd vurdering IV – ikke vurdering i standpunktkarakter i et fag, må en ta faget som privatist. Alle strykkarakterer fra tidligere enn våren 2017 må uansett forbedres som privatist. Elever som ikke møtte til eksamen våren 2017, og som ikke har framvist gyldig dokumentasjon for fraværet, må ta faget som privatist. Vi gjør oppmerksom på at vurdering 1 i standpunktkarakter i ett eller flere fag, vil bli stående på vitnemålet, selv etter at vitnemålet er godkjent/bestått. Elever har selv ansvar for å melde seg opp til privatisteksamen, jfr. Opplæringslovens forskrift §3-27. Dette gjøres ved å melde seg opp via nettadressen www.privatistweb.no.
Informasjon privatisteksamen:
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/privatist/
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/

Datoer for eksamener:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande

Spørsmål kan rettes til skolen på telefon 64937500.