Klagefrister våren 2018

Vg3 og Vg2 BUS

Standpunktkarakterer og karakter i orden og atferd:

 • For hurtigklagebehandling:
  Klagefrist 8. juni kl 15:00

 • For ordinær klagebehandling:
  Klagefrist 16. august kl 15:00

Klager på muntlig eksamen, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 • For hurtigklagebehandling:
  Så raskt som mulig etter eksamen, men senest mandag 18. juni kl 15:00

 • For ordinær klagebehandling:
  Klagefrist 16. august kl 15:00

Klager på skriftlig eksamen

 • For hurtigklagebehandling:
  Klagefrist fredag 22. juni kl 15:00

 • For ordinære klager:
  Klagefrist 6. juli 2018 kl 15:00

Vg1 og Vg2

Standpunktkarakterer og karakter i orden og atferd:

 • Ordinær klagebehandling:
  Klagefrist 16. august kl 15:00

Klager på muntlig eksamen, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

 • Ordinær klagebehandling:
  Klagefrist 16. august kl 15:00

Standpunktkarakterer og karakter i orden og atferd:

 • Ordinær klagebehandling:
  Klagefrist 16. august kl 15:00

Klager på skriftlig eksamen

 • Ordinære klager:
  Klagefrist 6. juli 2018 kl 15:00