Eksamen vår 2018

EKSAMENSOVERSIKT VÅREN 2018 - FROGN VGS

Kunngjøring skriftlig trekkfag: Tirsdag 15.5 kl 0900, elevene møter på klasserom etter egen plan
Skriftlig eksamensperiode: Tirsdag 22.5 - fredag 1.6    
Skriftlig eksamen - sensurmøter Tirsdag 19.6 og onsdag 20.6
Kunngjøring eksamensresultater: Torsdag 21.6 kl 12 (digitalt på Skolearena)
 
Muntlig eksamen: Kunngjøring av fag gis 48 timer før muntlig eksamensdag
      Første mulige kunngj. dag Siste mulige eks.dag
Vg3 IF, Vg3 PÅB og Vg3 ST Mandag 4.6 Fredag 15.6
Vg2 IF, Vg2 SS og Vg2 ST Mandag 4.6 Torsdag 21.6
Vg1 IF, Vg1 SS og Vg1 ST Fredag 15.6 Torsdag 21.6

Skriftlige fag:

Dag Dato NVB Fag Forberedelse eller eksamen Trinn
Tirsdag 22.5 REA3022 Matematikk R1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Tirsdag 22.5 REA3026 Matematikk S1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Tirsdag 22.5 MAT1005 Matematikk 2P-Y (3PÅ) Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 22.5 MAT1015 Matematikk 2P Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Tirsdag 22.5 IDR2017 Treningslære 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 22.5 REA3005 Fysikk 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 22.5 ENG1002 Engelsk Vg1 ST og IF Forberedelse Vg1
Tirsdag 22.5 ENG1003 Engelsk Vg2 BUS Forberedelse Vg2
Tirsdag 22.5 SAM3029 Entreprenørskap og bedr.utvikling 2 Forberedelse Vg3
Tirsdag 22.5 SAM3033 Økonomistyring Forberedelse Vg2
Tirsdag 22.5 SAM3035 Økonomi og ledelse Forberedelse Vg3
Tirsdag 22.5 SAM3038 Pykologi 2 Forberedelse Vg3
           
Onsdag 23.5 ENG1002 Engelsk Vg1 ST og IF Skr. eksamen (5 t.) Vg1
Onsdag 23.5 ENG1003 Engelsk Vg2 BUS Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Onsdag 23.5 SAM3029 Entreprenørskap og bedr.utvikling 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Onsdag 23.5 SAM3033 Økonomistyring Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Onsdag 23.5 SAM3035 Økonomi og ledelse Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Onsdag 23.5 SAM3038 Pykologi 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Onsdag 23.5 REA3002 Biologi 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
           
Torsdag 24.5 NOR1212 Norsk sidemål Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Torsdag 24.5 NOR1232 Norsk sidemål 3PÅ Skr. eksamen (5 t.) Vg3
           
Fredag 25.5 NOR1211 Norsk hovedmål Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Fredag 25.5 NOR1231 Norsk hovedmål 3PÅ Skr. eksamen (5 t.) Vg3
           
Mandag 28.5 SAM3006 Markedsføring 2 Forberedelse Vg3
Mandag 28.5 SAM3023 Rettslære 2 Forberedelse Vg3
Mandag 28.5 REA3024 Matematikk R2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Mandag 28.5 REA3028 Matematikk S2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Mandag 28.5 FSP5020 Fransk 1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Mandag 28.5 FSP5092 Spansk 1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Mandag 28.5 FSP5119 Tysk 1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Mandag 28.5 MAT1011 Matematikk 1P Skr. eksamen (5 t.) Vg1
Mandag 28.5 MAT1013 Matematikk 1T Skr. eksamen (5 t.) Vg1
           
Tirsdag 29.5 REA3012 Kjemi 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 29.5 SAM3006 Markedsføring 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 29.5 SAM3023 Rettslære 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 29.5 REA3015 Informasjonsteknologi Forberedelse Vg3
Tirsdag 29.5 FSP5023 Fransk 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Tirsdag 29.5 FSP5095 Spansk 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Tirsdag 29.5 FSP5122 Tysk 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Tirsdag 29.5 FSP5125 Tysk 1+2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
           
Onsdag 30.5 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Forberedelse Vg3
Onsdag 30.5 REA3015 Informasjonsteknologi Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Onsdag 30.5 IDR2016 Treningslære Vg2 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Onsdag 30.5 MAT1001 Matematikk 1P-Y Skr. eksamen (5 t.) Vg2
           
Torsdag  31.5 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Torsdag  31.5 SPR3008 Int. engelsk Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Torsdag  31.5 SPR3010 Samf.faglig engelsk Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Torsdag  31.5 SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Forberedelse Vg3
           
Fredag 1.6 SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Skr. eksamen (5 t.) Vg3
           
      Vg2 SS - Businesslinja    
Torsdag 6 .juni SSS2004 Tverrfaglig eksamen 2SS pulje 1 Praktisk eksamen Vg2
           
Fredag 8 .juni SSS2004 Tverrfaglig eksamen 2SS pulje 2 Praktisk eksamen Vg2
           
Fredag 13 .juni SSS2004 Tverrfaglig eksamen 2SS pulje 3 Praktisk eksamen Vg2