Tidligere elever som ønsker utstedt nytt vitnemål

Tidligere elever som ønsker utstedt nytt vitnemål må kontakte skolen for hjelp til dette i god tid før 1.juli (frist Samordna opptak). Etter 8.juli avvikler skolens administrasjon ferie, og hastehenvendelser om vitnemål som ikke kan vente til august, kan rettes til studieleder Brit Marie Helle på e-post Brit.Marie.Helle@frogn.vgs.no eller tlf. 93419303

Kontaktperson

Brit Marie Helle

Studieleder og leder for elevsenter

E-post Brit.Marie.Helle@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 10