Handlingsplan mot mobbing

Her ligger vår handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Frogn vgs

Vi har nulltoleranse når det gjelder krenkende adferd, og jobber både med forebygging og løsninger på dette viktige området. Les mer i vår handlingsplan og på https://www.udir.no/nullmobbing/

 

Kontaktpersoner

Hege Britt Johnsen

Rektor

E-post Hege.Britt.Johnsen@frogn.vgs.no

Tlf: 47 75 18 80

Brit Marie Helle

Studieleder og leder for elevsenter

E-post Brit.Marie.Helle@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 10