Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Lærer i norsk, samfunnsfag og historie 04.04.2018 80%
Sosialpedagogisk rådgiver 04.04.2018 60%
Lærer i realfag 04.04.2018 100%
Lærer i entreprenørskap og rettslære 04.04.2018 60%
Lærer i elektrofag, avdeling for tilrettelagt opplæring 04.04.2018 50%
Karriereveileder 04.04.2018 50%
Lærer i religion og engelsk 04.04.2018 110%
Lærer i realfag 04.04.2018 135%
Lærer i realfag 04.04.2018 100%
Avdelingsleder elevtjenesten 04.04.2018 100%