Ledelsen ved Frogn vgs

Hege Britt Johnsen (Rektor)

Knut Vebjørn Krogstad (Assisterende rektor og eksamensansvarlig)

Brit Marie Helle (Studieleder og leder for elevsenteret Sentrum)

Anne Ingeborg Norheim (Avdelingsleder for norsk og språk)

Brith Korsbø (Avdelingsleder Realfag)

Berit Vike (Avdelingsleder tilrettelagt opplæring, ansvarlig for internasjonalisering)

Glenn Thore Helgø (Avdelingsleder Idrett)

Cecilie Borge Hammer (Avdelingsleder business og humanistiske fag)

Torunn Fernsjø Rennemo (Administrativ leder)