Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag

Driver du idrett på høyt nivå, eller har du en stor interesse for idrettsaktiviteter?

Som idrettselev på Frogn vgs er du sikret flotte opplevelser, et godt klassemiljø og stadig nye utfordringer. Lærerne arbeider tett sammen for å gi best mulig bredde i undervisningen, samtidig som du får anledning til å fordype deg i den idretten du selv ønsker å satse på.

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som har stor interesse for idrett og liker å være aktiv. Når du har fullført 3 års skolegang får du studiekompetanse, og kan studere ved universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Uansett hva du vil bli, åpner Idrett mange dører og gir deg de beste forutsetninger for fremtiden.

Idrett går over 3 år med VG1, VG2 og VG3. Fagene på Idrett er delt i fellesfag (obligatoriske) og felles programfag (obligatoriske) og valgfrie programfag. Oppbyggingen av de enkelte årstrinn er som følger:

Fag   Vg1   Vg2   Vg3   Totalt
Fellesfag (Obligatoriske fag på hvert årstrinn) 23 18 13 54
Felles programfag (Programfag fra eget programområde) 7 12 17 36
Valgfrie programfag (Programfag innenfor eget eller annet programområde)     5 5 5 15
Totalt timetall 35 35 35 105


På VG1 undervises det i fellesfag med til sammen 23 timer i uken. På VG1 velger du mellom praktisk matematikk - 1P eller teoretisk matematikk - 1T. Valget av matematikk avhenger av dine interesser, evner og planer for fremtiden. 

Du skal også velge fremmedspråk i VG1, og på vår skole tilbys fransk II, spansk II, tysk I eller tysk II. Det vanlig er å fortsette med det fremmedspråket du hadde på ungdomskolen, men man kan også begynne med et nytt språk. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, må du begynne med Tysk I på vår skole og ha faget i 3 år her. Du får da ikke plass til 1 valgfritt programfag på VG3. 
 
Øvrige timer på vg1 brukes til felles programfag. På VG2 og VG3 synker antall timer fellesfag og antall timer felles programfag øker. Les mere om hvert trinn her:

Idrettsfag VG1
Idrettsfag VG2
Idrettsfag VG3

 

Kontaktperson

Glenn Thore Helgø

Avdelingsleder idrett

E-post glenn.thore.helgo@frogn.vgs.no