Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg2

Spennende utfordringer står i kø i andre klasse. I tillegg til aktivitetslære og treningslære blir du kjent med to nye idrettsfag dette året: Treningsledelse og Idrett & samfunn, i tillegg velger du et valgfritt programfag fra et bredt utvalg muligheter både i og utenfor idrettens verden.

Fellesfag Vg2

Norsk, historie, samfunnsfag, geografi, fremmedspråk og matte (2P)*. Øvrige timer på Vg2 brukes til felles programfag og 1 valgfritt programfag. Les mer om timefordeling under Idrett.

*Velger du matte R1 eller S1 som valgfritt programfag skal du ikke ha fellesfag matte 2P. Da får du plass til et valgfritt programfag til på vg2 som idrettselev.

Felles programfag Vg2

Resterende timer er felles programfag knyttet til idrett og 1 valgfritt programfag.  

- Aktivitetslære 5 timer
- Treningslære 3 timer
- Treningsledelse 2 timer
- Idrett & samfunn 2 timer
- Valgfritt programfag 5 timer

Tilsammen har du 35 timer i uken på vg2.

Aktivitetslære

På bakgrunn av læreplanen i de ulike fagene, repeteres noen deler av de teoretiske og praktiske fagene i VG2. Aktivitetslære fokuserer blant annet på volleyball, badminton, egentrening, dans, langrenn og friluftsliv. Like før høstferien drar vi på friluftslivtur.

Treningslære

I treningslære fokuseres det på kroppens oppbygging og funksjoner, basistrening og planlegging av egen trening. Treningsprinsipper, metoder og forutsetninger for gode opplegg blir gjennomgått. Det undervises også mer i dybden innen fysiologi, deriblant temaer som nervesystemet og kroppens energiomsetning.

Treningsledelse

Treningsledelse er et fag som handler om eleven som instruktør/trener og arrangør.

Du får anledning til å legge opp og lede praktiske undervisningsøkter for barn i barnehage, på mellomtrinnet i skolen og for medelever.

Elever i faget treningsledelse, står også for å arrangere ulike turneringer og aktivitetsdager innad på Frogn og andre skoler i Follo.

Idrett og samfunn 

I idrett og samfunn får du kunnskap om hvordan idrett til alle tider har vært en viktig del av mange kulturer, idrettens plass i samfunnet, idrettens oppbygging nasjonalt og internasjonalt og idrettens historiske utvikling.  Arbeidet med faget gir elevene kunnskap om problemstillinger knyttet til idrettens verdier og normer, gi trening i kildekritikk og ta stilling til idrettslige problemstillinger.

Les mere om hvert trinn her:
Idrettsfag VG1
Idrettsfag VG2
Idrettsfag VG3

Kontaktpersoner

Glenn Thore Helgø

Avdelingsleder idrett

E-post glenn.thore.helgo@frogn.vgs.no

Kristoffer Woxvold

E-post Kristoffer.Woxvold@frogn.vgs.no