Idrettsfag Vg3 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg3

Fordypning & forståelse

Tredje året på idrettsfag er et spennende år hvor fokuset ligger på fordypning og forståelse

Fellesfag Vg3

Norsk, historie og religion.

Øvrige timer på Vg3 brukes til felles programfag og 1 valgfritt programfag. Les mer om timefordeling under Idrett.

Felles programfag Vg3

- Aktivitetslære 5 timer
- Treningslære 5 timer
- Treningsledelse 4 timer
- Idrett og samfunn 3 timer
- Valgfritt programfag 5 timer

Totalt har du 35 timer i uken på vg3 Idrett.

Aktivitetslære

Viktige emnekurs er friidrett, friluftsliv, dans, egentrening, alpint, basistrening, langrenn og volleyball. Som foregående kurs i VG1 og VG2 er faget svært variert, med spesiell fokus på egentrening samt trening i ulike naturmiljø. Høstturen på 3 dager foregår i Nordmarka som en slags Team Challenge, hvor elevene stadig vekk får nye spennende oppgaver før de kan ta seg videre. Vinterturen er en 4-dagers tur til fjellheimen, med én overnatting i snøhule og to overnattinger i hytte.

Treningslære

I treningslære er det fokus på forståelse og anvendelse innen temaer som helse og livsstil, idrettspsykologi og treningsplanlegging. Treningsplanlegging innebærer utarbeiding av årsplan, periodeplan, øktplan samt oppgaver knyttet til de andre emnene i faget. På denne måten kombineres den teoretiske kunnskapen med anvendelse opp mot egen valgt idrett.

Treningsledelse

Faget bygger på VG2. Viktige emner er treningsledelse i praksis, arrangementspraksis, individuell og kollektiv refleksjon, kunnskaper om trener- og lederrollen, samt arbeid med samspill og kommunikasjon. Planlegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetsdager foregår både internt og eksternt.

Idrett og samfunn 

I idrett og samfunn får du kunnskap om hvordan idrett til alle tider har vært en viktig del av mange kulturer, idrettens plass i samfunnet, idrettens oppbygging nasjonalt og internasjonalt og idrettens historiske utvikling.  Arbeidet med faget gir elevene kunnskap om problemstillinger knyttet til idrettens verdier og normer, gi trening i kildekritikk og ta stilling til idrettslige problemstillinger.

Les mere om hvert trinn her:
Idrettsfag VG1
Idrettsfag VG2
Idrettsfag VG3

Kontaktpersoner

Glenn Thore Helgø

Avdelingsleder idrett

E-post glenn.thore.helgo@frogn.vgs.no

Kristoffer Woxvold

E-post Kristoffer.Woxvold@frogn.vgs.no