Idrettsfag Vg1 [Hopp til innhold]

Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag

Idrettsfag Vg1

Det første året på idrettsfag er kjempespennende. Nye elever, nye fag, og overnatting ute i det fri.

Timefordelingen programfag

 • Aktivitetslære 5 timer
 • Treningslære 2 timer
 • Toppidrett / Breddeidrett / Friluftsliv 5 timer (valgfritt programfag)

Resterende timer er følgende fellesfag; norsk, mattematikk, naturfag, fremmedspråk og engelsk.

Totalt: 35 timer i uken.

Programfag Toppidrett passer perfekt for deg som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen idretten din. Ved å velge programfag toppidrett får du mulighet til å kombinere videregående opplæring med idrett på høyt prestasjonsnivå, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Faget er åpent for alle på idrettsfag og studiespesialiserende. Vg1-elevene på studiespesialiserende har egentlig ikke valgfag, men Frogn har tilrettelagt timeplanen slik at det er mulig å velge toppidrett allerede fra Vg1.

Faget er fordelt på to økter: 2 timer tirsdag morgen og 3 timer fredag morgen. For å velge programfaget toppidrett, forutsettes det at du er aktiv utøver i idretten din og har et høyt ferdighetsnivå. Du bør ha høy motivasjon og like å jobbe strukturert.

Eksempler på sporter vi har toppidrett på for øyeblikket:

 • Dans
  Vi tilbyr toppidrett dans i samarbeid med Creative Studio. Hovedinstruktør/koreograf er Anna Manuela Giacopinelli. For mer informasjon, kontakt Glenn Thore Helgø eller Kristoffer Woxvold.
 • Håndball
 • Fotball
 • Kampsport
 • Langrenn
 • Løping
 • Motorsport
 • RidingRoing
 • Seiling
 • Svømming
 • Sykkel
 • Triathlon

Toppidrett har følgende hovedområder:

Treningsplanlegging:

Du tilegner deg kunnskap slik at du kan planlegge og gjennomføre egne treningsplaner i idretten din. Omfatter også en bevisstgjøring om hvilke holdninger og krav til atferd og livsstil som forventes av en toppidrettsutøver.

 

Basistrening:

Du skal utvikle basisegenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten din. Basistrening kan være utholdenhetstrening, styrketrening, spensttrening, bevegelighetstrening, balanse- og koordinasjonstrening m.m.

 

Ferdighetsutvikling:

Du skal gjennomføre systematisk og målrettet trening av ferdigheter som er sentrale for prestasjonsutvikling i spesialidretten. Skolen har topp trenerkompetanse innenfor spesialidrettene og vil samarbeide tett med klubben din.

Friluftsliv har tradisjonelt vært en del av måten å leve på i Norge, og er en sentral del av den nasjonale kulturen. Friluftsliv er viktig for nordmenns aktivitetsvaner og er for mange en vei til bedre helse og høyere livskvalitet.

Det å være ute i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider kan bidra til kjennskap til naturen, og forståelse av hvor viktig det er å ta vare på den. Opplæringen i programfaget friluftsliv skal bidra til kunnskap om bærekraftig utvikling og om hvordan en kan videreutvikle friluftslivet på en naturvennlig måte. Samtidig gir det et godt grunnlag for å vurdere friluftsaktiviteter som utvikles i grenselandet mellom friluftsliv, reiseliv, idrett og motorisert ferdsel. Opplæringen skal også utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid, som er forutsetninger for positive opplevelser sammen med andre. Opplæringen skal stimulere personlig utvikling ved å styrke evnen til å mestre utfordringer og gi muligheter til å flytte grenser.

Naturopplevelse er selve kjernen i friluftsliv, og opplevelsesbasert læring er derfor sentralt. Praksis, refleksjonsnotater og vurdering av egen utvikling skal bidra til å oppfylle formålet med programfaget.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/sosiologi-og-sosialantropologi/ul/v.st/v.pos1z03?program=v.st 

 

Læreplan for Breddeidrett - Idrettsfag | vilbli.no

Ungdommens valg av idretts- og friluftsaktiviteter er i stadig endring. I dagens ungdomskultur finner vi tradisjonelle idretter sammen med nyere og mer moderne idretter og aktiviteter. Gode vaner for fysisk aktivitet i ungdomsårene har positiv effekt på den enkeltes levevaner og helse. Programfaget breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i flere forskjellige idretter og aktiviteter.

Opplæringen i programfaget breddeidrett skal gi ungdom muligheter til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. Opplæringen skal skape opplevelser som styrker den enkeltes selvtillit og selvfølelse, og gi innsikt i og forståelse for betydningen av å være i god fysisk form. I tillegg er basistrening og fysisk aktivitet og helse sentrale tema. Opplæringen skal videre bidra til kunnskap om hvordan en gjennom allsidig og variert kroppsbruk kan utvikle og holde kroppen ved like. Dette kan være viktige bidrag til å forstå sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Opplæringen skal utvikle evnen til å verdsette andres innsats.

Opplæringen i programfaget skal bidra til å utdanne aktive og bevisste ungdommer til ressurspersoner i lokale idrettsmiljøer. Aktivitetene skal gi utfordring, spenning, glede og mestring, og bidra til opplevelser og samhold i fellesskap med andre.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/breddeidrett/ul/v.st/v.idr6-01?program=v.st 

Aktivitetslære

Det er lagt opp til et stort utvalg aktiviteter som gjennomføres i første klasse. Du møter blant annet orientering, basketball, dans, fotball, langrenn, friluftsliv og basistrening knyttet til treningslærefaget. Friluftsliv innebærer både teoretisk undervisning om ferdigheter og planlegging knyttet til tur.

Det gjennomføres i tillegg to ulike turer:

 • en høsttur på tvers av Østmarka
 • en vårtur med kano gjennom Haldenvassdraget.

Treningslære

I treningslære fokuseres det i stor grad fysisk aktivitet og helse. Du lærer mer om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer (fysiologi og anatomi) og generelt hvordan kroppen påvirkes av ulike typer trening. Vi er derfor innom temaer som utholdenhet, styrketrening, hurtighet, spenst og koordinasjon. Hovedhensikten er at du som elev skal bli i stand til å knytte sammen teoretisk kunnskap med praktisk trening.

Idrettsfag VG1 er et veldig fargerikt år, og en forberedelse på hva som venter deg som elev de to neste årene.

Les mere om hvert trinn her:
Idrettsfag VG1
Idrettsfag VG2
Idrettsfag VG3

Kontaktpersoner

Glenn Thore Helgø

Avdelingsleder idrett

E-post glenn.thore.helgo@frogn.vgs.no

Kristoffer Woxvold

E-post Kristoffer.Woxvold@frogn.vgs.no