Studiespesialisering

Frihet til å velge for fremtiden

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som liker å arbeide med teoretiske fag og som liker å fordype deg i fagstoff. Når du har fullført 3 års skolegang, har du fått et godt grunnlag for å kunne studere ved universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Uansett hva du vil bli, åpner Studiespesialisering mange dører og gir deg de beste forutsetninger for fremtiden.

Studiespesialisering går over 3 år med VG1, VG2 og VG3. Fagene på Studiespesialisering er delt i fellesfag (obligatoriske) og programfag (valgte). Oppbyggingen av de enkelte årstrinn er som følgende:

Fag  Vg1   Vg2  Vg3 Totalt
Fellesfag (Obligatoriske fag på hvert årstrinn) 30 15 15 60
Felles programfag (Programfag fra eget programområde) 10 10 20
Valgfrie programfag (Programfag innenfor eget eller annet programområde 5 5 10
Totalt 30 30 30 90

På VG1 undervises det i fellesfag med til sammen 30 timer i uken, med mulighet for et ekstra programfag på 5 tmer. Les mer om VG1 her:

På VG2 og VG3 fortsetter du med 15 timer fellesfag hvert år, og bruker så de øvrige 15 timene til å velge retning og spesialisere deg med dine programfag. Alle programfag utgjør 5 timer pr. uke.
Du kan velge mellom en rekke spennende programfag på vår skole

Regler for å få gyldig vitnemål

For å få gyldig vitnemål, er reglene at du må videreføre minst 2 felles programfag fra ditt valgte programområde fra VG2 til VG3.

  • Du som følger enkleste matte, 2P, som fellesfag (3 timer) i vg2, skal velge 3 programfag i vg2 (15 timer) og 3 programfag i vg3 (15 timer). Du får totalt 90 timer på vitnemålet ditt etter 3 år.
  • Du som velger vanskeligere matte,  skal velge mellom programfagene matte R1 eller matte S1. Da velger du til sammen 4 programfag på vg2 (20 timer) og 3 programfag i vg3 (15 timer). Du får totalt 92 timer på vitnemålet ditt etter 3 år.

Fordi vi har utdanningsprogrammet Idrettsfag på vår skole, er det også mulig for elever på Studiespesialisering å velge 1 programfag fra denne retningen; enten Toppidrett, Breddeidrett eller Friluftsliv.

Hvilket programområde og hvilke programfag du velger, avhenger av dine interesser og hva du har tenkt å studere senere. Noen studier krever at du har valgt realfag på videregående, og at du har fått såkalt spesiell studiekompetanse.

Mer informasjon om studieprogrammet

Nærmere informasjon om skolens programfag får du i perioden desember-februar i vg1. Lærere, eldre elever, karriereveileder og studieleder informerer vg1-elever og foresatte på infotorget som arrangeres i slutten av januar hvert år. Vi gjør oppmerksom på at skolen legger ut en fast meny som elevene velger fra, og at ikke alle kombinasjoner av fag er mulig. Fag med færre enn 20 søkere vil ikke bli igangsatt på vg2-nivå.

 

 

 

Kontaktpersoner

Anne Ingeborg Norheim Wam

Avdelingsleder for norsk og språk

E-post Anne.Ingeborg.Norheim.Wam@frogn.vgs.no

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no