Realfag Vg3

Med fordypning i realfag er du klar for masse forskjellige spennende studier på høyskole og universitet.

1. Fellesfag Vg3
På Vg3 har du 15 timer fellesfag; norsk, historie, kroppsøving og religion. Øvrige timer på Vg3 brukes til valgfrie programfag. Les mer om regler for valg av programfag under Studiespesialisering.

2. Realfag Vg3
Dette programområdet passer for deg som har stor interesse for naturvitenskap, teknologi og matematikk. Du kan velge blant følgende fag:

Matematikk for realfag R2
Realfagsmatematikk 2 bygger på realfagsmatematikk 1 og tar for seg emnene: Vektorer 3D, trigonometri, integrasjon, rekker og differensiallikninger.

Matematikk for samfunnsfag S2
Samfunnsfagmatematikk 2 bygger på samfunnsfagmatematikk1 og tar for seg emnene: Rekker, likningssett, derivasjon, sannsynlighet og modellering.

Fysikk 2
Fysikk 2 bygger på fysikk 1 og tar for seg emnene: Kraft og bevegelse i to dimensjoner, gravitasjonsfelt, elektriske felt og magnetiske felt, induksjon, elektromagnetisme, kvantefysikk og relativitetsteorien.

Mikroskopi

Kjemi 2
Kjemi 2 bygger på kjemi 1 og tar for seg emnene: Forskning, analyse, organisk kjemi, redoksreaksjoner og materialer.

Biologi 2
Biologi 2 kan tas selv om du ikke har tatt biologi 1. Emnene som behandles i faget er: Forskning, energiomsetning, genetikk, bioteknologi, økologi og evolusjon.

Informasjonsteknologi 2
Informasjonsteknologi 2 kan tas selv om du ikke har tatt informasjonsteknologi 1. Emnene som behandles i faget er: Planlegging og dokumentasjon, programmering og multimedieutvikling.


Merk at du kan kombinere programfag på tvers av programområdene etter gitte regler, og du kan derfor også velge fag fra programområde språk, samfunn og økonomi eller utdanningsprogram for idrett.