Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold]

Studiespesialisering Vg1

Grunnlaget legges

På mange måter ligner VG1 mye på fagene du hadde i ungdomskolen: norsk, engelsk, matte, naturfag, kroppsøving, samfunnsfag, geografi og fremmedspråk. På VG1 undervises det bare i fellesfag med til sammen 30 timer i uken. 

Du velger mellom praktisk matematikk - 1P eller teoretisk matematikk - 1T. Valget av matematikk avhenger av dine interesser, evner og planer for fremtiden, og kan påvirke hvilke programfag du bør velge på VG2 og VG3. 

Du skal også velge fremmedspråk i VG1, og på vår skole tilbys fransk II, spansk II, tysk I eller tysk II. Det vanlig er å fortsette med det fremmedspråket du hadde på ungdomskolen, men man kan også begynne med et nytt språk. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomskolen, må du begynne med Tysk I på vår skole og ha faget i 3 år her. Du får da plass til 1 valgfritt programfag mindre på VG3. 

For dem som ønsker, er det mulig å velge valgfag Toppidrett eller Teknologi og forskningslære allerede i vg1. Vi tilbyr også faget samfunnsfag undervist på engelsk.

----------------------------------------------------------------------

På VG2 og VG3 fortsetter du med 15 timer fellesfag hvert år, og bruker så de øvrige 15 timene til å velge retning og spesialisere deg med dine programfag. Alle programfag utgjør 5 timer pr. uke. Du kan velge mellom en rekke spennende programfag på vår skole og de er fordelt på 2 programområder(linjer):

VG2/VG3 programområde Realfag

VG2/VG3 programområde Språk, samfunn og økonomi


Regler for å få gyldig vitnemål
For å få gyldig vitnemål, er reglene at du må videreføre minst 2 felles programfag fra ditt valgte programområde fra VG2 til VG3.

  • Du som følger enkleste matte, 2P, som fellesfag (3 timer) i vg2, skal velge 3 programfag i vg2 (15 timer) og 3 programfag i vg3 (15 timer). Du får totalt 90 timer på vitnemålet ditt etter 3 år.
  • Du som velger vanskeligere matte,  skal velge mellom programfagene matte R1 eller matte S1. Da velger du til sammen 4 programfag på vg2 (20 timer) og 3 programfag i vg3 (15 timer). Du får totalt 92 timer på vitnemålet ditt etter 3 år.

Fordi vi har utdanningsprogrammet Idrettsfag på vår skole, er det også mulig for elever på Studiespesialisering å velge 1 programfag fra denne retningen; enten Toppidrett, Breddeidrett eller Friluftsliv.

Hvilket programområde og hvilke programfag du velger, avhenger av dine interesser og hva du har tenkt å studere senere. Noen studier krever at du har valgt realfag på videregående, og at du har fått såkalt spesiell studiekompetanse.

Nærmere informasjon om skolens programfag får du i perioden desember-februar i vg1. Lærere, eldre elever, karriereveileder og studieleder informerer vg1-elever og foresatte på infotorget som arrangeres i slutten av januar hvert år. Vi gjør oppmerksom på at skolen legger ut en fast meny som elevene velger fra, og at ikke alle kombinasjoner av fag er mulig. Fag med færre enn 20 søkere vil ikke bli igangsatt på vg2-nivå.