Businesslinja

3-årig utdanningsløp med studiekompetanse

Mål for BUSINESS

  • Nytenkende undervisning som er "up to date"
  • Eleven skal oppleve nytte, forståelse og knytte det til utviklingen i samfunnet
  • Eleven får praktiske erfaringer gjennom undervisningen
  • Eleven skal få en oppvåkning og bevisstgjøring gjennom sin utdannelse.

Businesslinja er en kombinasjon med fag fra Service og Samferdsel (markedsføring, økonomi og sikkerhet) og Studiespesialisering (bla norsk, matte, historie, naturfag, programfag).

Businesslinja har som formål å skape elever som ser muligheter, tar sjanser og som ser behovet for å tenke nytt. Undervisningen har stor grad av relevans knyttet til arbeidsmarkedet i både Norge og internasjonale verden. De første to årene får elevene god innføring i etablering og det å drifte sine ungdomsbedrifter.  

Frogn vgs har et tett samarbeid med Ung Entreprenørskap der eleven får erfaring innen:
- ledelse og teamarbeid
- økonomistyring og budsjettering
- merkevarebygging med design av logo, lage reklamefilm, nettside m.m.
- lage systemer innen datasikkerhet og koding
- salg og presentasjonsteknikk
- avholde styremøter og andre møter
- kontakt med næringsliv og mentorer

Undervisningen er knyttet til næringslivet gjennom spennende foredrag og bedriftsbesøk.

Hvorfor Businesslinja?

  1. Entreprenørskap – På Businesslinja lærer du å utvikle gründeregenskaper hos deg som elev slik at du kan starte og utvikle bedrifter. Du får skaperglede og utvikler din kreativitet. I løpet av vg1 og vg2 vil du starte opp en UB og bli med på konkurranser, både internt på Frogn og gjennom UE. Vår erfaring er at elever som har hatt UB mestrer presentasjonsteknikk, blir handlekraftige og gode team-medarbeidere. Neste generasjons arbeidsplasser bestemmes av evnen til å se nye muligheter og det satses nå mye på å trekke entreprenørskap inn i undervisningen.

  2. Praktisk tilnærming til arbeidslivet – Vi tar næringslivet inn i skolen – Lærere som underviser på Businesslinja har lang erfaring med å skape undervisning som oppleves som relevant og virkelighetsnær, bla ved at vi får besøk og foredrag fra eksterne. Vi har også bedrifter som ønsker at elevene skal komme med løsninger for deres bedrift – en metode som gjør at elevene opplever det som relevant. ra næringslivet som du og dine medelever skal løse. På vg1 er du utplassert i bedrift en dag i uken og på vg2 er du utplassert en dag i et halvt år. I disse periodene vil du få innblikk i ulike arbeidsplasser og hvordan en bedrift fungerer.

  3. Digitalisering – I dag kan man ikke tenke seg en verden uten digitale hjelpemidler. Du vil lære å bruke ulike medier i markedsføring, økonomi og sikkerhet. Sosiale medier bruker du når du skal markedsføre/kommunisere bedriften du har startet. Dere vil bruke ulike lyd og redigeringsutstyr når du lager plakater, logo og reklamefilm samt nettside. Hva med å lære å hacke og kode? Viktig kunnskap for å hindre at din bedrift blir utsatt for hackere samt forebygge datatyveri.

  4. Internasjonalisering – De fleste bedrifter samarbeider med bedrifter fra andre land og på vg3 har du faget Språk og Reiseliv. Her får du innblikk i ulike kulturer, forretningsforståelse og betydningen av reiseliv for Norge. I dag er nesten all handel over landegrenser, så det å forstå og bli kjent andre kulturer er viktig. Businesslinja reiser på klassetur hvor fokus er samfunnsansvar og bærekraft.

  5. Tverrfaglighet – En bedrift må ha forståelse for hvordan markedsføring henger sammen med de økonomiske resultatene. Tverrfaglighet betyr at du som elev får dybdekunnskap i de fagene du har på Businesslinja. I norskfaget vil dere bla. skrive forretningsplan og i engelsk leser du «Start something that matters», som handler om hvordan Tom’s ble en stor suksess.

Er du nysgjerrig på hvordan man jobber med ungdomsbedrift, ta gjerne en titt på denne linken; www.ungdomsbedrift.no

I tillegg til programfag vil du ha en rekke fellesfag som engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving.  Matte følger vanlig studieforberedende løp slik at du vil ha matematikk 1P i vg1 og 2P i vg2. Norsk følger også samme modell som studieforberedende.

På businesslinja har du ikke fremmedspråk (spansk, fransk og tysk), men engelsk i vg1 og vg2.

For ytterligere informasjon ta kontakt med avdelingsleder Cecilie Borge Hammer; Cecilie.borge.hammer@frogn.vgs.no

Kontaktperson

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no