Businesslinja - Service & samferdsel med studiekompetanse

Kombiner yrkesfag med studiekompetanse. Businesslinja er et spennende og mer praktisk alternativ til deg som vil studere ved universitet og høyskoler.

Tradisjonelt sett kan du ta yrkesfaget Service & samferdsel med to år på skole og to år som lærling ute i en bedrift. Mange elever ønsker likevel å studere ved universitet og høyskoler, men må da ta Påbygg tredje året, som er et teoretisk krevende år. Business-linja er et spennende og mere praktisk alternativ til dette. Du får generell studiekompetanse kan dermed ta høyere utdanning etter tre år.

Her kommer du tett på arbeidslivet og jobber i team.

Hvorfor Businesslinja?

  1. Entreprenørskap – du jobber med ungdomsbedrift og får skaperglede, kreativitet og tro på deg selv. Neste generasjons arbeidsplasser bestemmes av evnen til å se nye muligheter. Entreprenørskap er løsningen, tror vi.

  2. Praktisk tilnærming til arbeidslivet - du drar på spennende bedriftsbesøk og løser oppdrag fra næringslivet. Du er også utplassert i bedrift en dag i uken.

  3. Digitalisering – du lærer å bruke sosiale medier i markedsføring, og lager reklamefilm, koding av hjemmesider, bruk av blogg og fokus på nettvett.

  4. Internasjonalisering - du lærer om andre kulturer, språk og reiseliv gjennom studieturer og besøk fra andre land. Vi forbereder deg på den globale verden.

  5. Tverrfaglighet – du får engasjerte og dedikerte lærere som underviser i samme tema på tvers av fag.

Ønsker du å lære mer om hvordan det er å starte og drive egen bedrift?

På Businesslinja vil du få kompetanse innen markedsføring, salg, entreprenørskap, økonomi og sikkerhet. Vi stiller store krav til deg som elev, og til oss selv, og vi har som mål at du som elev skal bli forberedt på fremtiden. Dette gjør vi ved å ha fokus på ungdomsbedrift, tett samarbeid med næringsliv, spennende og tidsaktuelle foredrag, og mange spennende samarbeidsprosjekter mellom fagene.

Er du nysgjerrig på hvordan du skal jobbe med ungdomsbedriften din, ta gjerne en titt på denne linken; www.ungdomsbedrift.no

Businesslinjen er et treåring studieforberedende løp hvor du vil få kompetanse og erfaring i å starte egen bedrift, utvikle deg som leder, ta ansvar for å nå bedriftens mål, lære å skrive forretningsplan, lage budsjett og følge opp resultater for å nevne noe. Kan ulike markedsføringstiltak gjøre at dere selger flere produkter? Du må lage reklamefilm, bruke sosiale medier for å markedsføre bedriften samt lage en profil.  I tillegg til programfag vil du ha en rekke fellesfag som engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving.  Norsk og matte følger vanlig studieforberedende løp slik at du vil ha matematikk 1P i vg1 og 2P i vg2.
For ytterligere informasjon ta kontakt med avdelingsleder Cecilie Borge Hammer

Kontaktperson

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no