Teknologi og forskningslære 1

Velg vår Forskningsklasse.

Nytt tilbud skoleåret 2017-2018: Forskerklassen

Likte du matte og naturfag på ungdomsskolen? Kunne du tenke deg å gå i en klasse med "likesinnede", som får tilbud om mange spennende aktiviteter gjennom skoleåret? Da er forskerklassen noe for deg!

I år startes en egen forskerklasse på Vg1 studiespesialisering. Klassen er for deg som ønsker å gå en realfaglig retning på videregående, og som ønsker å jobbe praktisk og kreativt med fagene. Hovedforskjellen på Forskerklassen og vanlig studiespesialisering er at vi jobber mye tverrfaglig, og at du får tett kontakt med ulike forskningsmiljøer og eksterne partnere, noe som betyr at du får oppleve realfagene i praksis.

Hva innebærer det å gå i forskerklassen?

  • Du går i en egen "forskerklasse" med andre elever som også er interessert i realfag.
  • Du får et engasjert lærerteam rundt deg.
  • I Vg1 har du førsterett på plass i faget Teknologi og forskningslære i tillegg til de vanlige fagene.
  • Klassen får jobbe tett med forskningsmiljø og eksterne partnere, og deler av undervisningen vil foregå gjennom praktisk arbeid utenfor klasserommet.
  • Du får mulighet til å forsere løp, for eksempel ved å ta fag på universitetsnivå.

Universitetsskolen Frogn VGS

I framtiden vil det være et stort behov for unge med kunnskap innen realfag og teknologi, derfor vil Frogn videregående skole løfte frem elever som har særlig talent og interesse for dette.

I 2016 undertegnet Vitenparken ved NMBU og Frogn videregående skole en skolefaglig samarbeidsavtale. Målet er tett integrasjon og samarbeid mellom forskning, utvikling, utdanning og næringsliv. Samarbeidsavtalen omfatter blant annet at forskere skal forelese for elever i realfag, og at noe av undervisningen flyttes til universitetet.

Teknologi og forskningslære 1

Teknologi og forskningslære (Tekforsk) er et fag som gir grunnleggende innsikt i naturvitenskapelige og teknologiske utfordringer og problemstillinger i samfunnet. Faget bidrar til å vise at samspillet mellom disse områdene skaper en arena for kreativitet og innovasjon. Tekforsk tilbys alle VG1- og VG2-elever, men elever fra forskerklassen har førsterett på plass i faget.

Faget gir erfaringer med realfag i praksis og elevene vil jobbe prosjektbasert. Undervisningen vil foregå både på skolen og i samarbeid med forskningsmiljøer og næringsliv. Det spesielle med Tekforsk på Frogn er at faget knytter teknologi og biologi tett sammen.
I 2017/18 skal vi jobbe med følgende prosjekter:

Eget naturvitenskaplig prosjekt

Elevene skal selv planlegge og gjennomføre et prosjekt som knytter teknologi og biologi sammen. Noen grupper skal sette opp viltkameraer, andre skal lage sensorer som kan måle for eksempel nedbør og solinnstråling. På Frogn har vi tre bikuber på taket, og noen elever kan også bruke disse til forskningsprosjektet sitt. Klassen skal også være med på å sette ut kunstige rev i Oslofjorden, og forske på resultatene. 

Stillehavsøsters og undervannsrobot

Oslofjorden invaderes av Stillehavsøsters. Dessverre fører dette til tap av biologisk mangfold, som på lang sikt kan reduserer fiskebestanden i fjorden vår. Elevene skal bruke undervannsrobot med kamera til å kartlegge deler av østersproblemet i Oslofjorden. Østers er delikatesse og elevene vil få smake på østersfangsten.

3D-printing

Gjennom 3D- design får elevene lære en ny måte å drive produktutvikling på. Elevene får 3D-printe sine egne produkter.
Dersom du er interessert i å begynne i forskerklassen på Frogn vgs eller lurer på noe mer, ta kontakt med Inger-Lise Aasen Askautrud før 14. august på Inger-Lise.Aasen.Askautrud@frogn.vgs.no. Det blir også gitt informasjon om tilbudet på infomøte 16. august.

 

Kontaktperson

Inger-Lise

Inger-Lise Aasen Askautrud

E-post Inger-Lise.Aasen.Askautrud@frogn.vgs.no