Valg av programfag

Fagvalg for Idrett

Elever som går på Idrett har allerede valgt et valgfritt programfag i vg1, enten Toppidrett, Breddeidrett eller Friluftsliv. I vg2 og vg3 kan du velge å fortsette med dette programfaget, eller velge 1 annet programfag fra vår spennende meny på Studiespesialisering.

Les mer om utdanningsprogram Idrett 
Les mer om regler og fagfordeling på Idrett.
 

Fagvalg for Studiespesialisering

Elever på Studiespesialisering skal velge programområde med ulike programfag i vg2 og vg3. Hvilket programområde og hvilke programfag du velger, avhenger av dine interesser og hva du har tenkt å studere senere. Noen studier krever at du har valgt realfag på videregående, og at du har fått såkalt spesiell studiekompetanse.

Les mer om utdanningsprogrammet Studiespesialisering
Les mer om regler og fagfordeling for Studiespesialisering.

Du kan velge mellom en rekke spennende programfag på vår skole og de er fordelt på 2 programområder/linjer:

  1. Programområde realfag
  2. Programområde språk, samfunn og økonomi

Fordi vi har idrettsfag på vår skole, er det også mulig for elever på Studiespesialisering å velge 1 programfag fra denne retningen;
Toppidrett , Breddeidrett eller Friluftsliv

Vi tilbyr også to programfag allerede på vg1 for elever som går på Studiespesialisering, og dette søkes det spesielt om ved skolestart.

Teknologi og forskningslære
Toppidret
Samfunnsfag på engelsk

Kontaktperson