Foreldrelaget

Frogn videregående skole er opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole og ønsker et aktivt foreldrelag.

Foreldrelaget består av representanter fra alle trinn og har møter med skolens ledelse et par ganger i året. Foreldrelaget samarbeider også med elevrådet og er opptatt av læringsmiljøet ved Frogn videregående skole.

Forskning viser at når foreldre engasjerer seg, blir elevene mer motiverte, trives bedre og gjør det bedre på skolen. Foreldrelaget jobber aktivt med skole-hjem-samarbeid og engasjerer seg i å være en tilleggsressurs for skolen.

Frogn videregående skole og foreldrelaget ønsker:

- Å ha en åpen dialog om læring og måloppnåelse for elevene

- Å videreformidle informasjon om skolen, læreplaner og resultater

- Å bidra til en positiv utvikling av skolen

- Å være positive støttespillere for skolen – til beste for elevene

For at foreldrelaget ved Frogn videregående skole skal gjøre en god jobb, er det viktig med tilbakemeldinger fra foreldre! 

For mer informasjon – send en mail på; post@frogn.vgs.no