Informasjon om skoleåpning

Godt smittevern våren 2020

Oppdateringer fra ledelsen

Torsdag 28.5.:

Vi viser til kommuniserte planer for åpning av Frogn videregående skole. Uke 23 går som planlagt. Det betyr at opplæring og vurderingssituasjoner gjennomføres slik vi alle er forberedt på. Fredag 29. mai kommer det ny smitteveileder fra myndighetene. Ledelsen ved skolen vil vurdere denne og ny informasjon om rammer for opplæringen fra mandag 8. juni ved skolen.

Hvem skal være på skolen hvilke dager?

Se oversikten i kalenderen.

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under, "Blir du syk på skolen").
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Elev som kommer til skolen:

 • Forsøk å unngå kollektiv transport (vi oppfordrer til samkjøring i samme husstand, sykling eller gange)
 • Følg reglene til busselskapet dersom du må ta buss
 • Bruk tildelt inngang og bruk antibac ved inngangspartiet
 • Gå langs høyre side, hold en meters avstand,
 • Gå til oppgitt klasserom og lærer åpner døren.
 • Lærer viser hvilken plass som er din hele økten
 • Lærer sprayer såpe og du tørker før du forlater plassen
 • Lærer åpner døren når du forlater rommet
 • Pauser til oppsatt tid i klasserom eller utenfor tildelt inngangsparti
 • Bruk tildelt toalett
 • Kantina er stengt. Ta med mat og drikke

Blir du syk på skolen

Elever eller ansatte som blir syke på skolen må reise hjem. Elever under 18 år henvender seg på skolens kontor og foresatte kontaktes for videre avtaler. Eleven venter evt. på eget rom i administrasjon.