Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019

I 2019 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Akershus blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Akershus, er det viktig at så mange som mulig deltar.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

 • Gi ungdommer som går på videregående skole i Akershus mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
 • Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
 • Gi mulighet for sammenligning med andre fylker og nasjonale tall, og bidra til forskning.


HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

 • Forhold til skole, venner og foreldre
 • Fritid og fritidsaktiviteter
 • Helse, trivsel og livskvalitet
 • Mobbing
 • Seksualitet
 • Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk
 • Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

  Du kan se spørreskjemaet i sin helhet under filer. Til høyre på PC, under artikkelen på mobil.

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i løpet av uke 9 til 12.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til skolen.

E-post: Post@frogn.vgs.no
Tlf: 64 93 75 00

PERSONVERN

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personverombudet@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Akershus.

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson i fylkeskommunen: Rådgiver Christin Løbach tlf: 413 24 212, e-post: christin.lobach@afk.no. Kontaktperson ved KoRus: Psykolog Kristine Langmyr tlf: 957 93 348, e-post: kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no.

 

Informasjonen over er hentet fra skrivet til ungdataundersøkelsen, originalen ligger under vedlegg på høyre side (PC) eller lenger ned (Mobil). Der finner du også spørreskjemaet i sin helhet om du ønsker å se gjennom dette.