Utforskerklassen på Frogn videregående skole

Til deg som begynner i Vg1 til høsten: Er du opptatt av klimaendringer og en bærekraftig framtid?

Fremtiden trenger mennesker som kan løse sammensatte problemstillinger på nyskapende måter. Fra skolestart i 2020 innføres nye læreplaner med vekt på fordypning, tverrfaglighet og samarbeid. Utforskerklassen på Frogn videregående skole er ett steg foran.

Verden er ikke delt inn i fag

Fremtidens problemstillinger er sammensatte. I utforskerklassen jobber du med spennende og aktuelle problemstillinger på tvers av fag. Én av klassene på vg1 studiespesialisering neste år har fokus på tverrfaglighet, kreativitet og samarbeid. Vi vil ha deg med!

Du:

 • liker å diskutere og samarbeide
 • finne ut av problemstillinger sammen med andre
 • liker å utforske samfunnet og naturen
 • trives med å ta ansvar
 • stiller spørsmål og er kreativ
 Frogn videregående skole
Frogn videregående skole

Utforskerklassen har:

 • tverrfaglig samarbeid og tverrfaglige vurderinger
 • samme timetall som de andre vg1-klassene
 • fire uker undervisning i ordinære fag og to uker prosjekt
 • seks prosjekter i løpet av året
 • fire dedikerte lærere som samarbeider tett om prosjektene
 • mulighet for også å velge Toppidrett eller Teknologi- og forskningslære
  (Teknologi og forskningslære er avhengig av elevinteresse, påmelding ved skolestart)

 

Eksempel på undervisningsplan for en periode av skoleåret:

 Frogn videregående skole
Frogn videregående skole

«Utforskerklassen» er et spennende tilbud til samfunnsengasjerte elever, og som kan tenke seg å arbeide med problemstillinger som er knyttet til det brede bærekraftperspektivet. Undervisningen vil på en god måte forberede elevene for videre studier innen realfag og humanistiske fag.

Elevene må være glad i å diskutere, ta ansvar og samarbeide med andre elever. Undervisningen vil vektlegge dybdelæring og tverrfaglighet slik at elevene ser viktige sammenhenger mellom fag og fagområder.

Påmelding skjer på én av to måter:

 • Send epost til post@frogn.vgs.no hvor du skriver:
  «JA til Utforskerklassen – Fullt elevnavn og mobilnummer»

 • Dere får i begynnelsen av juli en SMS til det registrerte mobiltelefonnummer. Denne kan benyttes til påmelding. Det er mulig å melde seg på både Toppidrett og Utforskerklassen.

Dette tilbudet er kun for de som går Vg1 studiespesialisering.

Antall elevplasser i Utforskerklassen er 30, og ved oversøking vil karaktersnittet fra ungdomsskolen være avgjørende.