Miljøfyrtårn

Frogn videregående skole – et miljøfyrtårn

Mandag 27. januar 2020 ble Frogn videregående skole godkjent som miljøfyrtårn.

Å være et miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Vi er ikke i mål – men vi er i gang! En av de som kan mest om miljøarbeidet ved skolen, er miljøfyrtårnansvarlig Siv Paus Brovold. Du som er elev, kan spørre henne om det meste som har med miljøet å gjøre, og få gode svar.

De fleste elevene ved Frogn videregående skole kan busse til skolen. Mange ansatte kommer også til skolen ved bruk av kollektivtransport. Det er lagt til rette for sykkelparkering. Skolen jobber med å få ned forbruk av varer, sortere søppel og gjenvinne de ressursene vi benytter.  Å være en miljøfyrtårnskole innebærer også et kontinuerlig holdningsskapende arbeid med elever på alle trinn. Dette skal vi jobbe med gjennom daglige rutiner bl.a. i forhold til sortering av restavfall, men også gjennom det pedagogiske arbeidet i klassene. Målet er å bidra til at alle på skolen blir mer miljøbevisste samfunnsborgere! 

Skolen får nye beholdere for kildesortering i kantine og ved personalrom. Skolens miljøgruppe vil gi opplæring til alle elever i bruk av kildesortering når beholderne er på plass.

Les skolens miljørapport her. Les om stiftelsen miljøfyrtårn her.

Vil du lære mer om miljøet? Det er bare å sette i gang: