Lektor Øyvind Mathisen skal i gang med sin Ph.d.

Den 3. februar 2020 hadde lektor Øyvind Mathisen sitt innledende seminar på NMBU til sin kommende Ph.d. Frogn videregående skole ønsker Øyvind lykke til med forskningen og vi er stolte og heldige som får ta del i denne forskningen.

Dette er hva Øyvind sier om sitt forskningsprosjekt:

Dette forskningsprosjektet skal blant annet være med på å avdekke og forklare følgende spørsmål: Hvordan kan utforskende arbeidsmåter brukes for undervisning i energiteknologi med et bærekraftig perspektiv, og hvilke utfordringer opplever elever når de arbeider med teknologi for fornybar energi? Min motivasjon for dette prosjektet er å undersøke virkningene av å la elevene selv utforske energiteknologi i et bærekraftsperspektiv. Utforskende arbeidsmetode kjennetegnes blant annet av å stille spørsmål, gjøre systematiske undersøkelser, vurdere evidens og argumentere for løsninger. Dette er viktige strategier som jeg vil bruke for å undersøke om elevene bedre kan forstå dagens og morgendagens teknologi. Prosjektet er en del av forskningsprosjektet Utdanning for Bærekraftig Utvikling i praksis (UBU i praksis) på NMBU.  

Fagfornyelsen, som skal implementeres fra høsten 2020, gjør en eksplisitt kobling mellom teknologi og bærekraftig utvikling. Det å gjøre skolen og elevene i stand til å håndtere de utfordringer som ligger i at undervisningstema er tverrfaglige og inneholder komplekse system er sentrale momenter i fagfornyelsen. Samtidig er formålet at elevene skal føle engasjement og oppleve at «det nytter», noe som blir vesentlig for å kunne iverksette intensjonene i det nye læreplanverket. Ved å bruke solenergi kan elevene være med på å utforske og bygge opp hensiktsmessige solcelle - eller solfangerinstallasjoner. Dette kan gi elevene en unik mulighet til å sette seg inn i denne teknologien.

Dette er en implementeringsstudie der jeg samarbeider med andre lærere på skolen min om å utvikle et utforskende opplegg i fornybar energiteknologi. Dette opplegget skal designes og brukes i klasserommet og forskningen vil bli presentert i artikkelformat. Målet er at dette vil kunne gi mine nåværende og fremtidige lærerkollegaer muligheten til å benytte seg av didaktiske designprinsipper som kan gi den enkelte elev mere læring innenfor teknologi i et bærekraftsperspektiv.