Til foresatte

Vi er nå inne i den andre uken med digital hjemmeskole. Elever og ansatte har vist stor omstillingsevne og opplæringen har fortsatt med gode rammer.

Tusen takk til dere som foresatte, rutiner og oppfølging hjemme er avgjørende for at ungdommen skal få en så god hverdag som mulig. Regelmessige dager med god søvn,

faste måltider og noen turer ut i frisk luft er viktig. Deltagelse i den digitale hjemmeskolen er avgjørende for at den enkelte skal få fullført skoleåret sitt.

De må kommunisere med lærer og levere oppgaver etter avtale. Dette er en ny hverdag for alle og vi jobber med å finne en god balanse i opplæringstilbudet.

Vi vil alle det beste for den enkelte og er tilgjengelig hvis dere lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt.

Hilsen Rektor Pernille

Kontaktperson

Line Pernille Herje Haga

Rektor

E-post Line.Pernille.Herje.Haga@frogn.vgs.no

Tlf: 47 69 03 22