Pål Riis ny rektor

Pål Riis blir ny rektor ved Frogn videregående skole mandag 9. februar 2015.

Pål Riis har solid bakgrunn som skoleleder og jobbet 13 år som rektor ved Ullern videregående skole. Han har vært avdelingsleder, utdanningsleder og assisterende rektor ved Ulsrud videregående skole, og var lektor ved Holter gymnas i ni år. I tillegg har han jobbet som forlagsredaktør i Universitetsforlagets skolebokavdeling.

Riis er utdannet Cand.philol og lektor med hovedfag i norsk ved Universitet i Oslo. I tillegg har han studert masterstudium i Utdanningsledelse og tatt veilederutdanning ved Universitet i Oslo.

Kan vise til gode resultater

- Som rektor ved Ullern videregående skole gjorde Pål Riis seg bemerket ved at han snudde skolen fra å være en problemskole med lave søkertall, dårlige resultater og lav grad av elever som fullførte opplæringen, til å være blant Oslos beste skoler i dag, sier fylkesrådmann Tron Bamrud.

Ullern videregående skole ble av Kunnskapsdepartementet utnevnt til Nasjonal demonstrasjonsskole i perioden 2006-2008 på grunn av sine resultater.

Pål Riis har også hatt en lang rekke styreverv blant annet ved Universitetet i Oslo og i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Han har også gitt ut flere bøker om skoleledelse, coaching, relasjonstenking og dialog i skolen.

Pål Riis trakk seg 5. januar fra stillingen som fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus etter eget ønske. Han tiltrer i stillingen som rektor ved Frogn videregående skole mandag 9. februar.

Publisert av AFK, Maria Meidell Opprettet: 05.02.2015 – Sist endret: 05.02.2015

 

Frogn videregående skole ønsker Pål Riis velkommen!