Diplomatbesøk i samfunnsfag

Onsdag 29. april fikk klassen 1SAE besøk av Bill Taliaferro

Klasse 1SAE, som tar samfunnsfag på engelsk, hadde onsdag 29. april besøk av Bill Taliaferro, Deputy Councelor for Political and Economic Affairs ved den amerikanske ambassaden i Oslo. For tiden jobber klassen med hovedområdet ‘internasjonale forhold’, og når vi snakker om internasjonale aktører er det vanskelig å komme utenom den eneste supermakten.

Taliaferro snakket både om amerikansk utenrikspolitikk og om indre forhold i hjemlandet. Elevene var aktive med spørsmål om begge deler. Ett av punktene som skapte engasjement, var hvorfor politikk ikke alltid baserer seg på vitenskapelige fakta. Da elever spurte om skepsisen rundt menneskeskapt global oppvarming i USA, påpekte Taliaferro at en tilsvarende problemstilling de jobber med overfor Europa, er import av genmodifisert mat. Ifølge ham, vitenskapelig bevist å være helt ufarlig, men gjenstand for importreguleringer fra flere europeiske land.

Selv om han var kledd i diplomatiets «uniform», den mørke dressen, var Taliaferro en uhøytidelig og svært underholdende forteller. Timen som var satt av til besøket gikk fort, og flere elever kom bort til ham etterpå for å uttrykke sin begeistring for økta.