ENOVA innovasjonscamp

Nyskapende og kreative elever i årets ENOVA Innovasjonscamp på Frogn vgs.

75 realfagselever i til sammen 20 grupper la sine kloke hoder i bløt for å komme opp med de beste løsningene på årets oppdrag fra ENOVA. Det var to oppdrag og elevene kunne velge ett av dem.

1) Grønne ferger:

De fleste fergene i Norge er dieseldrevet. Et viktig tiltak i arbeidet med å få redusert utslippene av klimagasser er å innføre/øke bruken av fornybar energi på de mest egnede og trafikkerte fergestrekningene.

Den ene vinnergruppa valgte dette temaet og hadde løsninger som ga en svært god analyse av problemet og som viste gode fagkunnskaper rundt valg av materiale, drivstoff og motstand i vann.

2) Klimafestivalen §112:

En ny klimafestival skal arrangeres i januar 2016. Målet med Klimafestivalen § 112 er å skape engasjement for nødvendig klimahandling, og å minne om at retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. 

Den andre vinnergruppen hadde en nyskapende og gjennomførbar ide til løsningen på oppdraget. Gruppen viste gode fagkunnskaper om energi og energieffektivitet.

Begge vinnergruppene hadde inngående kunnskaper rundt temaet fornybar energi og hadde løsninger som var fremtidsrettet og innovative. Gruppene var også flinke til å selge ideen til juryen.

Vinnergruppene går videre til fylkesfinalen i Oslo, der 2 grupper så går videre til NM i Trondheim!

Vi vil gratulere følgende vinnere av ENOVA’s Innovasjonscamp på Frogn vgs. og ønske dem lykke til i fylkesfinalen:

Finn Ivar Heggelien
Andreas Bjørkhaug
Marius Andersen
Nikolai Kivijervi
Åshild Fostervold
Linn Christine Olsen 

Samtidig vil vi rette en stor takk til oppdragsgiver ENOVA og UE Akershus som gjør dette gjennomførbart og til jurymedlemmer fra NMBU og NHO.