Frogn-suksess i PetroChallenge!

27. og 28.oktober deltok 44 Frogn-elever i PetroChallenge.

27. og 28.oktober deltok 44 Frogn-elever i PetroChallenge. Arrangementet fant sted på Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo, og ble arrangert av Norsk Olje & Gass sammen med NExT, et selskap som driver med opplæring og informasjon innen olje- og gassindustrien.

I år som i fjor fikk vi tilbud om å delta på dette arrangementet som er et datasimuleringsspill der elevene jobbet i grupper på 3-4 personer. Hver gruppe fungerte som et oljeselskap med 200 millioner dollar å investere i forskjellige petroleumsprosjekter. Simuleringen består av flere delutfordringer og er en svært realistisk innføring i alle stegene de store oljeselskapene må gjennom for å kunne skape en fortjeneste. De første stegene innebærer å finne mulige reservoarer og sette opp en liste over de områdene de ønsker å investere i. I denne prosessen må elevene studere forskjellige kart, blant annet kart over de forskjellige sedimentære lagene nedover i havbunnen for å finne områder der det er høy sannsynlighet for å finne olje eller gass. Her gjelder det å være konsentrert, nøyaktig og ha godt samarbeid for å fordele oppgavene innad i gruppen siden tidspresset er stort.

I neste steg skal elevene by på lisenser for å kunne investere i de områdene de ønsker, og den store staten avgjør hvilket selskap (hvilken gruppe) som får de forskjellige områdene. Her må elevene både velge type borerigg de skal investere i, hvor lenge de skal ansette boreselskapene for og hvor mye de vil forsikre seg mot av uhell, forsinkelser etc. Alt for å øke sitt selskaps utbytte, og minimere kostnadene.

I siste steg skal gruppene inngå partnerskap med hverandre. Her gjelder det å være både en god salgsperson og en god forhandler for å skaffe sitt selskap størst mulig andel i andre selskaper som har områder som gir stort utbytte.

Gjennom hele prosessen lønner det seg for selskapene å samle såkalte Credibility Points, poeng som gjør at man stiller sterkere i en eventuell situasjon der flere selskaper byr samme sum for samme boreområde. I år ble disse poengene både delt ut til grupper som var ivrige til å rekke opp hånda og svare på kunnskapsspørsmål underveis i foredragene de to dagene, og til grupper som investerte i forskjellige prosjekter som kommer lokalmiljøet til gode i selve simuleringen.

Til slutt sitter alle gruppene igjen med enten et overskudd eller et underskudd, og den gruppen med størst overskudd ble kåret vinner av samlingen i Oslo. I år var Frogn beste skole i Oslo, og vi venter spent på den siste samlingen i Trondheim i begynnelsen av november for å se om vår gruppe blir Norges beste. I så fall blir det tur til den internasjonale finalen i PetroChallenge i London i januar 2016!

Alle representantene fra Frogn gjorde et godt stykke arbeid, var ivrige på å svare på kunnskapsspørsmålene selv om alt foregikk på engelsk og de var flinke til å samarbeide og fordele oppgaver innad i gruppene!

Tekst: Glenn Brennodden