Informasjon om Nuss studien

Vi trenger din hjelp til å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse!

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er en sjelden, men veldig alvorlig sykdom som skyldes meningokokkbakterien. Ungdommer har økt risiko for denne sykdommen, men den kan i stor grad forebygges ved vaksinasjon.

Vår skole har blitt invitert av Folkehelseinstituttet til å delta i en studie om Norsk Ungdoms Sårbarhet for Smittsom hjernehinnebetennelse, kalt NUSS-studien, som skal undersøke hvor mange som har meningokokkbakterien i halsen og om immunforsvaret er i stand til å forhindre sykdommen. Studien vil gjennomføres på skolen mandag 22.oktober 2018.

Hva vil det si å delta?

Det er en spørreundersøkelse på ca. 10 min. som går ut på alder, skoletilhørighet, livsstil og vaner. 

Vi vil også be om å få ta en penselprøve fra halsen (stryke med en pensel bakerst i halsen ved mandlene), en blodprøve fra en blodåre i armen og en spyttprøve (en tynn svamp holdes i munnen i 1-2 minutter og suger til seg spytt). Disse prøvene vil gi opplysninger om du har meningokokkbakterien i halsen og hvor god beskyttelse kroppens immunforsvar gir mot denne bakterien. Prøvetakingen vil ta ca. 15 minutter. I tillegg må du regne med at det kan være litt venting mellom prøvene.

Folkehelseinstituttets informasjonsskriv om studien:
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/vaksiner-og-vaksinasjon/nuss/180703_infoskriv-16-19-ar.pdf 

Hvordan delta?

Over 16 år:

Hvis du er 16 år eller eldre, kan du selv samtykke til å delta ved å trykke på denne lenken: 
https://skjema.uio.no/nusssamtykke16-19. Du logger inn ved hjelp av MinID.

Når du har samtykket trykker du på følgende lenke for å besvare spørreskjemaet: 
https://skjema.uio.no/nusssporreskjema16-19.

Under 16 år:

Barn under 16 år må ha samtykke (godkjennelse) fra foresatte for å delta i studien. Dersom du har foreldreansvar alene holder det at bare du sender inn samtykke. Dersom du har delt foreldreansvar med en annen foresatt, må begge foresatte sende inn hvert sitt samtykke. 

Hvis du ønsker at ditt barn skal delta i studien trykker du på følgende lenke https://skjema.uio.no/nussforesatte. Du logger inn ved hjelp av MinID.

Når du/dere har samtykket ber du barnet ditt logge seg inn i spørreskjemaet med sitt eget personnummer via følgende lenke https://skjema.uio.no/nuss13-19.                           

Frist for påmelding til NUSS-studien er torsdag 13. september 2018.

Mer informasjon og kontaktpersoner:

Mer informasjon fins også på studien hjemmeside https://www.fhi.no/studier/nuss-studien/

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med skolen ved helsesøster Trine Thomassen:
trine.thomassen@frogn.kommune.no 
mobil: 97 18 50 57  

Eller en av kontaktpersonene ved Folkehelseinstituttet:

Sara Viksmoen Watle, overlege og stipendiat
telefon: 21 07 69 06
e-post: SaraSofieViksmoen.Watle@fhi.no

Lisbeth Meyer Næss, seniorforsker og prosjektleder
Telefon: 21 07 65 26
e-post: Lisbeth.Ness@fhi.no