Frognelever støtter TV-aksjonen

- Ungdommer vet hva som engasjerer ungdom. Derfor trenger vi deres ideer!

- Ungdommer vet hva som engasjerer ungdom. Derfor trenger vi deres ideer! Det sa fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen, Adelheid Sæther, da TV-aksjonen og Ungt Entreprenørskap arrangerte Innovasjonscamp på Frogn videregående skole. Oppdrag: Engasjere flere ungdommer for TV-aksjonen i høst.

- Mindre alene sammen

Slik lyder slagordet til årets TV-aksjon i regi av Kirkens Bymisjon. Utenforskap er en økende utfordring i Norge. Mange er ensomme, og en økende andel faller utenfor i samfunnet på grunn av økende sosiale og økonomiske forskjeller. Dette ønsker Kirkens Bymisjon å gjøre noe med, med hjelp fra elever ved Businesslinja ved Frogn videregående skole.

- Vi vet at ungdom har ressurser og ønsker å bidra, men det er ikke lett å få tenåringer til å engasjere seg i tradisjonell dugnad som bøssebæring, sier fylkesaksjonsleder Adelheid Sæther. - Derfor trenger vi Frognelevenes kreativitet, engasjement og gode ideer for å få flere elever i fylket, ja hele landet, til å engasjere seg i TV-aksjonen, som er verdens største frivillige dugnad.

Løper sammen for saken

Under innovasjonskampen jobbet 12 elevgrupper fra vg1 og vg2 på Businesslinja med å utvikle og presentere sine ideer og tiltak for å få flere elever på videregående skole engasjert i TV-aksjonen. Mange gode ideer til både arrangementer og kampanjer i sosiale medier kom opp, og elevene stemte frem de to beste ideene til slutt, et løp for å samle inn penger i kombinasjon med en kampanjefilm til vgs-elever i hele landet.

Frognelevene jobber videre med å utvikle og gjennomføre et skoleløp i Drøbak der elevene løper for å samle inn penger til TV-aksjonen i oktober. Privatpersoner og næringsliv utfordres til stille som sponsorer og bidra til et sosialt og synlig arrangement i Drøbak sentrum. Det skal også lages en kampanjefilm under løpet, og denne filmen vil elevene bruke til å inspirere og utfordre andre videregående skoler i hele landet til å arrangere sine egne løp for TV-aksjonen.