Vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse

Helsesøster ved Frogn vgs tilbyr alle russ/ VG3 elever å vaksinere seg mot smittsom hjernehinnebetennelse i forkant av russetiden.

Smittsom hjernehinnebetennelse er en alvorlig sykdom som skyldes meningokokkbakterier, og smitter via spytt. Tett samvær med andre ungdommer, festing, deling av flasker, høyt alkoholforbruk, røyking og lite søvn øker risiko for smitte.

Vaksinene settes her på skolen i januar, men påmelding til vaksinasjon er INNEN 1. desember. 

Vaksinasjon er frivillig, men sterkt anbefalt.
Elevene må betale vaksinen selv. Den koster 400 kr.
Påmelding skjer i resepsjonen ved å betale via Vipps innen 1. desember.
Eleven må signere i resepsjonen etter å ha betalt.

Ved spørsmål, henvend dere til helsesøster Trine Thomassen
trine.thomassen@frogn.kommune.no

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre. I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syke, for eksempel tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

Les mer om sykdommen, risiko for smitte og vaksinen i linken under:
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/tema/meningokokk-b/meningokokk_brev_ungdom_2018-2019_bokmal_100918.pdf