Nyheter

Stolt av «Sentrum»

Det ble en vellykket åpning av elevsenteret «Sentrum»

Vinnere av oppdrag Guri Malla Is & Kaffebar i Drøbak

Delt seier i oppdrag Is & Kaffebar

To grupper fra faget "Markedsføring og Ledelse 1" vant konkurransen om å løse en «bedriftsforbedring» for Guri Malla Is & Kaffebar i Drøbak.

Brannmenn for en dag

Follo Brannstasjon arrangerer kurs for Salg, service og sikkerhet Vg2, fra Frogn vgs

Anne-Line Bjerknes (t.h) er PHD/Lektor ved Frogn videregående skole og skal undervise i faget teknologi og forskningslære. Her er hun sammen med Sondre Ek som går studiespesialisering

Skal undervise i bier og stillehavsøsters

Anne-Line Bjerknes skal undervise i faget teknologi og forskningslære. Hun synes det er spennende å utvikle nye prosjekter og undervisningsopplegg.

Cecilie Staude, Høyskolelektor ved BI og en av Norges fremste eksperter innen bruk av sosiale medier i markedsføring, holder foredrag for Frogn vgs elever

Sosiale medier i markedsføring og forretningsdrift

Elever tok turen til Høyskolen Christiania og lærte om bruk av sosiale medier i markedsføring og forretningsdrift.

Sentrum består av: Foran f.v: Leder for elevtjenester Brit Marie Helle, Karriereveileder Kristin Loen Larsen, Bibliotekar (vikar) Linda Bjørge,  PPT Torgeir Granvik Andersen, Assistent Bente Hauge Mikkelsen og PPT Sissel Aanrud Bunæs .
Bak f.v : Rådgiver Christine Johansen, Helsesøster Gro Lisbeth Abrahamsen, Idrettslærer, miljø- og sikkerhetsansvarlig Gunnar Solvang,  Miljøarbeider og

Vi åpner et nytt elevsenter «Sentrum»

Onsdag 30.mars blir det festivitas og åpning av det nye elevsenteret vi har kalt «Sentrum».

Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-17

Regjeringen innfører en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.

Underviser i entreprenørskap: F.v Anders Michelsen, Hanne Olavsrud , Kristin Loen Larsen
 og Cecilie Borge Hammer.

Løfter elevene på Frogn

Hardt arbeid og mye glød over mange år har løftet elevene og skolen til et høyere nivå.

Latterkulene kom tett!

Det skriver Amta om skolerevyen. I kveld er siste sjanse for å se revyen.

Bak fra venstre Stian Hulbach økonomiansvarlig, Natalie Marie Hansen (daglig leder innad), Marius Arder (daglig leder utad),  Preben Huseby (salg), Stine Hulbach (Personalansvarlig), Simon Kleppe (markedsansvarlig)
Ikke tilstede:  Sebastian Oliver Dahl og Stian Kvist.

Vi vil styrke barns selvfølelse!

Overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen er ikke alltid like enkel. - Det er viktig å bli kjent på tvers av klasse trinn, sier de i bedriften Champion ved Frogn videregående skole