Eksamensdatoer høst 2019

Datoer for høsteksamener

Skriftlige fag:
Dag Dato NVB Fag Forberedelse eller eksamen Trinn
Onsdag 13.11.19 IDR2017 Treningslære 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Onsdag 13.11.19 MAT1005 Matematikk 2P-Y Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Onsdag 13.11.19 MAT1015 Matematikk 2P Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Onsdag 13.11.19 REA3022 Matematikk S1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Onsdag 13.11.19 REA3026 Matematikk R1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Onsdag 13.11.19 SAM3029 Entreprenørskap og bedr.utv. 2 Forberedelsesdag Vg3
Onsdag 13.11.19 SAM3029 Entreprenørskap og bedr.utv. 2 Forberedelsesdag Vg3
Onsdag 13.11.19 SAM3033 Økonomistyring Forberedelsesdag Vg2
Onsdag 13.11.19 SAM3038 Psykologi 2 Forberedelsesdag Vg3
Torsdag 14.11.19 SAM3029 Entreprenørskap og bedr.utv. 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Torsdag 14.11.19 SAM3033 Økonomistyring Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Torsdag 14.11.19 SAM3038 Psykologi 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Fredag 15.11.19 NOR1212/NOR1232 Norsk sidemål Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Mandag 18.11.19 NOR1211/NOR1231 Norsk hovedmål Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 19.11.19 MAT1011 Matematikk 1P Skr. eksamen (5 t.) Vg1
Tirsdag 19.11.19 MAT1013 Matematikk 1T Skr. eksamen (5 t.) Vg1
Tirsdag 19.11.19 REA3024 Matematikk S2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 19.11.19 REA3028 Matematikk R2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3
Tirsdag 21.11.19 IDR2016 Treningslære 1 Skr. eksamen (5 t.) Vg2
Torsdag 21.11.19 SAM3023 Rettslære 2 Forberedelsesdag Vg3
Fredag 22.22.19 SAM3023 Rettslære 2 Skr. eksamen (5 t.) Vg3

 

Link til alle eksamensdatoer i høst:
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#datoar-vidaregaande 

Spørsmål kan rettets til: Knut Krogstad, tlf 48241487 eller e-post knut.krogstad@frogn.vgs.no

For å melde deg opp til privatisteksamen må du gå inn på: https://privatist.inschool.visma.no

Kontaktperson

Knut Vebjørn Krogstad

E-post Knut.Vebjorn.Krogstad@frogn.vgs.no