Privatisteksamen

Skal du ta eksamen som privatist?

Oppmeldingsfrist

Du må melde deg opp elektronisk på https://privatist.inschool.visma.no. Dersom du ikke finner faget du vil melde deg opp i eller riktig fagkode, ta kontakt med eksamensansvarlig Knut Vebjørn Krogstad

Oppmeldingen skjer mellom 1. og 15. september for høsteksamen og mellom 15. januar og 1. februar for våreksamen.

Eksamensavgift

Du må betale eksamensavgift med betalingskort på privatistweb. Oppmeldingen er ikke gyldig før du har betalt eksamensavgiften.

Eksamen

Du vil få tilsendt et brev fra skolen i god tid før eksamen med dato og tidspunkt. Ta med brevet og gyldig legitimasjon på eksamensdagen.

Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen i faget. Det er derfor viktig at du har satt deg nøye inn i disse før eksamensdagen. Læreplanene for fag finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider .

Hjelpemidler

I de fleste skriftlige fag i Kunnskapsløftet er alle hjelpemidler tillatt unntatt internett og kommunikasjon med andre.

Fra våren 2011 er alle hjelpemidler unntatt internett og kommunikasjon med andre tillatt også for praksiskandidater.

Bruk av PC

I fag hvor alle hjelpemidler er tillatt, kan privatistene bruke private PCer. Huk av for dette når du melder deg opp på privatistWeb.

Tilrettelegging

Dersom du har behov for tilrettelegging på eksamen, må du søke om dette senest 2 uker etter påmelding. Søknadsskjema finner du på PrivatistWeb. Husk å legge ved dokumentasjon fra lege eller PPT.

For å melde deg opp til privatisteksamen må du gå inn på: https://privatist.inschool.visma.no