PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Se her for mer informasjon om PC/Mac som kan kjøpes gjennom fylket.

Hva slags datamaskin bør du velge?

Standard-PC som kan kjøpes gjennom Akershus Fylkeskommunes innkjøpsordning er tilstrekkelig for alle vår utdanningsprogram.

Elever med lese- og skrivevansker

Elever med lese- og skrivevansker får gratis programvare for å hjelpe med dette. 
PC har noe som heter CD-Ord og Mac har IntoWords. 
CD-Ord som er til PC er litt bedre enn IntoWords men begge deler fungerer, om du er i tvil om hvilken type maskin du skal velge grunnet lese- og skrivevansker så anbefaler vi å ta kontakt så kan vi hjelpe deg.

Kontaktpersoner