Fordypningsemne

Hva er egentlig fordypningsoppgaven? Hva kan jeg fordype meg i? Hva er sekundærlitteratur? Under finner du noen linker som kan hjelpe deg med oppgaven!

Sølvberget: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Hvordan-gjennomfoere-en-fordypningsoppgave?Unit=6465&db=frogn-vgs

Deichmanske: http://tema.deichman.no/?Unit=6465&db=frogn-vgs

Senja VGS: https://senjavgsbiblioteket.wordpress.com/?Unit=6465&db=frogn-vgs

Bergen bibliotek: https://bergenbibliotek.no/ung/fordypningsoppgave/videregaende/fordypningsemne