Karriereveiledning

Karriereveileder Pål Friele Kaupang kan hjelpe deg med spørsmål om fagvalg og veien videre.

Karriereveileder har ansvar for informasjon og veiledning i forbindelse med valg av fag på videregående skole og i forbindelse med videre utdanning og valg av yrke. Vi ønsker at eleven gradvis skal utvikle en valgkompetanse og gjennomføre realistisk planlegging av videre utdanning og framtidig yrke.

I løpet av de tre årene elevene går på Frogn videregående skole vil de få veiledningen gjennom ulike aktiviteter og tilbud: gruppesamtaler og individuell veiledning, foredrag av eksterne informanter, intern utdanningsmesse, prosjektarbeid, besøk på yrkes- og utdanningsmesse og besøk til universitet og høgskoler.

Karriereveiledning på It's Learning

Du finner mye informasjon i mappen Karriereveiledning, under Frogn Elev på It's Learning. Der finner du mange lenker til utdanning og yrker, også til interessetester. Siden er tilgjengelig for alle skolens elever.