Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste) gir deg råd og veiledning.

Vi i PPT jobber i veiledningssenteret i samarbeid med Frogn vgs og er på skolen på tirsdager.

Veiledningssenteret Follo: 64 96 45 60

Les mer om veiledningssenterene her: