Sosialpedagogisk rådgivning

Sosialpedagogisk rådgivning handler om veiledning vedrørende personlige og/eller sosiale forhold som angår din skolehverdag.

De sosialpedagogiske rådgiverne, Pål Friele Kaupang, Christine Johansen og assistent Bente Mikkelsen har kontorer i 2. etasje i gangen ved siden av helsesøster. Av og til kan det oppstå situasjoner i livet som gjør skolehverdagen utfordrende. Det kan oppstå ting man ønsker å dele med andre, diskutere eller få hjelp til å løse.

Dette kan dreie seg om:

 • fagvansker og behov for tilrettelegging
 • vansker på skolen, som f.eks. mistrivsel eller mobbing
 • problemer i forhold til medelever eller lærer
 • psykiske problemer som angst og depresjon
 • spiseforstyrrelser
 • rusproblemer
 • familieproblemer
 • andre personlige utfordringer

Noen ganger kan vi sammen finne løsninger. Andre ganger kan det være nødvendig å trekke inn hjelp fra andre sakkyndige personer. Det kan for eksempel være:

 • helsesøster
 • pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • oppfølgingstjenesten (OT)
 • psykolog
 • lege

Hvem skal du kontakte?

Christine Johansen:
VG1: Service og Samferdsel
VG2: Studiespesialisering, Idrettsfag, Service og samferdsel
VG3: Studiespesialisering
Tilrettelagt opplæring

Pål Friele Kaupang:
VG1: Studiespesialisering, Idrettsfag
VG3: Studiespesialisering, Idrettsfag
Tilrettelagt opplæring

Kontaktpersoner

Christine Johansen

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post christine.johansen@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 22

Pål Friele Kaupang

Karriereveileder

E-post pal.friele.kaupang@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 10